Служител по кредита Гърция - Работни места и Работна заплата, Как да си намеря работа

Каква е заплатата на - Служител по кредита Гърция?
Как да си намеря работа - Служител по кредита Гърция?
Какви са типичните изисквания за работа за тази професия?
Служител по кредита Гърция - Какви са типичните изисквания или квалификации в обявите за работа?

 


Най-популярните дестинации за намиране на работа са: Атина (столица), Солун, Пирея, Лариса, Ираклио, Перистери, Патра

Заплата за работа: Служител по кредита Гърция - USD 1499
Средна работна заплата Гърция - USD 1171
Надниците се заплащат в местна валута: EUR (Евро)

Въздействието на трудовия опит върху заплатата:
Опитен: + 14%
По средата на кариерата: + 7%
Входно ниво (Начинаещ): -11%

 

Диаграма: (1) Работна заплата - Служител по кредита (2) Средна работна заплата - Гърция


 

Диаграма: (1) Опитен (2) По средата на кариерата (3) Начинаещ


 

Работна заплата - Служител по кредита: (1) Гърция (2) Малта (3) Кипър


 

Работна заплата - Гърция: (1) Служител по кредита (2) Финансов анализатор (3) Финансов съветник


 

Служител по кредита - Гърция: Данъци върху заплатите


Възнаграждения и обезщетения на служителите
План на пенсиите: Да
Здравно осигуряване: Гарантирано
Вътрешни и външни курсове за обучение: Обикновено да
План за развитие на кариерата на служителите: Гарантирано

Типични изисквания за работа
Ниво на образование: Диплома от колеж
Сертифициране за работа: Не се изисква
Компютърна грамотност: Необходимо
Пробационен период: Обикновено да
Официален език: Гръцки език
Познаване на чужди езици: Необходимо
Шофьорска книжка: Не е необходимо
Работен опит (Трудов стаж): Влияние върху заплатите - средно

Тип работа (тип заетост):
Пълно работно време
Договорна заетост
Онлайн работа
Индустриален сектор: банки и финанси

Работно време и платен отпуск
Работна седмица: Понеделник - петък
Работно време на седмица: 40
Извънредни работни часове: Да
Платена ваканция (годишен отпуск): 20 (Договорът може да бъде различен)
Платени официални празници: 4
Обедна почивка: Да
Минималният размер на обедната: 30 минути
Гъвкаво работно време: Много редки

Съвети за намиране на работа за чуждестранни граждани
Нужна ли работна виза / работно разрешение? Гражданите на ЕС обикновено не се нуждаят от работни разрешителни, за да работят в рамките на ЕС, докато гражданите на други държави обикновено трябва да получат работни разрешителни.
Изисквано ниво на познания на местния език: Професионално ниво

Процент на безработица Гърция - 12.9%
Пенсионна възраст Гърция - 67

Тук може да видите заплатите за други професии - Гърция


Подобни работни места:

Агент по продажбите (Търговски агент)

Търговски представител

Агент по недвижими имоти

Касиер

Оператор на центъра за обаждания
Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -