Офталмолог Гърция - Работни места и Работна заплата, Как да си намеря работа

Каква е заплатата на - Офталмолог Гърция?
Как да си намеря работа - Офталмолог Гърция?
Какви са типичните изисквания за работа за тази професия?
Офталмолог Гърция - Какви са типичните изисквания или квалификации в обявите за работа?

 


Най-популярните дестинации за намиране на работа са: Атина (столица), Солун, Пирея, Лариса, Ираклио, Перистери, Патра

Заплата за работа: Офталмолог Гърция - USD 5714
Средна работна заплата Гърция - USD 1171
Надниците се заплащат в местна валута: EUR (Евро)

Въздействието на трудовия опит върху заплатата:
Опитен: + 29%
По средата на кариерата: + 14%
Входно ниво (Начинаещ): -16%

 

Диаграма: (1) Работна заплата - Офталмолог (2) Средна работна заплата - Гърция


 

Диаграма: (1) Опитен (2) По средата на кариерата (3) Начинаещ


 

Работна заплата - Офталмолог: (1) Гърция (2) Малта (3) Кипър


 

Работна заплата - Гърция: (1) Офталмолог (2) Психолог (3) Кардиолог


 

Офталмолог - Гърция: Данъци върху заплатите


Възнаграждения и обезщетения на служителите
План на пенсиите: Да
Здравно осигуряване: Гарантирано
Вътрешни и външни курсове за обучение: Да
План за развитие на кариерата на служителите: Обикновено да

Типични изисквания за работа
Ниво на образование: Медицинско образование и завършена практика по специалност
Сертифициране за работа: Изисква се
Компютърна грамотност: Не е необходимо
Пробационен период: Не
Официален език: Гръцки език
Познаване на чужди езици: Необходимо
Шофьорска книжка: Не е необходимо
Работен опит (Трудов стаж): Влияние върху заплатите - значително

Тип работа (тип заетост):
Пълно работно време
Работа на непълно работно време
Временна работа
Договорна заетост
Самостоятелна заетост
Индустриален сектор: здравеопазване (медицински работници)

Работно време и платен отпуск
Работна седмица: Понеделник - петък
Работно време на седмица: 40
Извънредни работни часове: Много редки
Платена ваканция (годишен отпуск): 20 (Договорът може да бъде различен)
Платени официални празници: 4
Обедна почивка: Да
Минималният размер на обедната: 30 минути
Гъвкаво работно време: Не

Съвети за намиране на работа за чуждестранни граждани
Нужна ли работна виза / работно разрешение? Гражданите на ЕС обикновено не се нуждаят от работни разрешителни, за да работят в рамките на ЕС, докато гражданите на други държави обикновено трябва да получат работни разрешителни.
Изисквано ниво на познания на местния език: Пълно професионално ниво

Процент на безработица Гърция - 12.9%
Пенсионна възраст Гърция - 67

Тук може да видите заплатите за други професии - Гърция


Подобни работни места:

Педиатър (детски лекар)

Психолог

Кардиолог

Микробиолог

Хирург
Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -