Автомобилен механик за Peugeot Словения - Работни места и Работна заплата, Как да си намеря работа

Каква е заплатата на - Автомобилен механик за Peugeot Словения?
Как да си намеря работа - Автомобилен механик за Peugeot Словения?
Какви са типичните изисквания за работа за тази професия?
Автомобилен механик за Peugeot Словения - Какви са типичните изисквания или квалификации в обявите за работа?

 


Най-популярните дестинации за намиране на работа са: Любляна (столица), Марибор, Целе, Кран, Велене, Копер, Ново место, Птуй

Заплата за работа: Автомобилен механик за Peugeot Словения - USD 1672
Средна работна заплата Словения - USD 1417
Надниците се заплащат в местна валута: EUR (Евро)

Въздействието на трудовия опит върху заплатата:
Опитен: + 15%
По средата на кариерата: + 4%
Входно ниво (Начинаещ): -11%

 

Диаграма: (1) Работна заплата - Автомобилен механик за Peugeot (2) Средна работна заплата - Словения


 

Диаграма: (1) Опитен (2) По средата на кариерата (3) Начинаещ 

Работна заплата - Автомобилен механик за Peugeot: (1) Словения (2) Австрия (3) Унгария


 

Работна заплата - Словения: (1) Автомобилен механик за Peugeot (2) Таксиметров диспечер (3) Автомобилен механик за Chevrolet


Възнаграждения и обезщетения на служителите
План на пенсиите: Обикновено да
Здравно осигуряване: Обикновено да
Вътрешни и външни курсове за обучение: Обикновено да
План за развитие на кариерата на служителите: Рядко

Типични изисквания за работа
Ниво на образование: Диплома за средно образование
Сертифициране за работа: Може да се изисква
Компютърна грамотност: Необходимо
Пробационен период: Да
Официален език: Словенски език
Познаване на чужди езици: Не е необходимо
Шофьорска книжка: Необходимо
Работен опит (Трудов стаж): Влияние върху заплатите - средно

Тип работа (тип заетост):
Пълно работно време
Работа на непълно работно време
Договорна заетост
Самостоятелна заетост
Индустриален сектор: автомобилни работи

Работно време и платен отпуск
Работна седмица: Понеделник - петък
Работно време на седмица: 40
Извънредни работни часове: Много редки
Платена ваканция (годишен отпуск): 20 (Договорът може да бъде различен)
Платени официални празници: 13
Обедна почивка: Да
Минималният размер на обедната: 30 минути
Гъвкаво работно време: Много редки

Процент на безработица Словения - 4.9%
Пенсионна възраст Словения - 65

Тук може да видите заплатите за други професии - Словения

Подобни работни места:

Автомобилен механик за Audi

Автомобилен механик за Toyota

Авто механик

Авто-електротехник

МеханикTerms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -