Plate u Norveškoj

Prosečna plata i rasponi plata u Norveškoj

Većina zaposlenih u Norveškoj zarađuje mesečnu platu u rasponu od 1377 EUR ( 14183 NOK) (prosek najnižih plata – konkretna zarada radnika može biti i niža od navedene) do 10777 EUR ( 111003 NOK) (prosek najviših plata – konkretna zarada zaposlenog može biti i viša od navedene).
Plate i rasponi plata se određuju od strane svakog pojedinačnog poslodavca u Norveškoj i razlike mogu biti izuzetno velike kod pojedinačnih zanimanja i profesija.

Prosečna plata u Norveškoj iznosi 3038 EUR ( 31290 NOK). Ovo je prosečna plata nakon plaćenih poreza i doprinosa, dakle, iznos koji radnik "odnosi kući".
Zvanično minimalna plata u Norveškoj nije definisana državnim zakonima.


Plate u Norveškoj spadaju među najviše u svetu, posebno kada su u pitanju zanimanja koja zahtevaju nižu stručnu spremu i niži nivo radnih veština - čistači, radnici u hotelima i restoranima, fizički i građevinski radnici. Kada su u pitanju visoko plaćena zanimanja, iako su plate u Norveškoj u proseku visoke, top menadžeri, vrhunski naučnici, investicioni bankari, brokeri i slični profesionalci su često mnogo plaćeniji u drugim razvijenim zemljama poput Amerike, Nemačke, Australije, Kanade i sl.

Oko 15% zaposlenih u Norveškoj zarađuju do 1377 EUR ( 14183 NOK) mesečno, 27% do 2205 EUR ( 22713 NOK) mesečno, 50% do 2973 EUR ( 30618 NOK) mesečno, 75% do 6539 EUR ( 67351 NOK) mesečno i 97% do 10777 EUR ( 111003 NOK).

Na sledećem linku možete dobiti detaljnije podatke o uslovima za zaposlenje i platama po pojedinačnim zanimanjima u Norveškoj - Plate i poslovi u Norveškoj.

Iako nema definisane minimalne zarade na državnom nivou, postoje definisane minimalne zarade na sektorskom nivou, koje sindikati na nacionalnom nivou pregovaraju sa poslodavcima. Tako, postoje definisane minimalne zarade u sektorima građevinarstva, ugostiteljskih usluga, brodogradnji, održavanja, ribarstvu, transportu i sektoru energetike. Minimalne zarade zavise od starosti zaposlenih, kvalifikacija i radnog iskustva u delatnosti. U skladu sa ovim kriterijumima minimalne zarade se kreću od 110 NOK do preko 220 NOK po satu.

U nastavku ovog teksta možete naći plate i raspone plata za određene profesije, različite delatnosti, nivoe obrazovanja, za različite nivoe radnog iskustva i sl.

Plate po delatnostima i granama industrije u Norveškoj

Automobilska industrija - 1971 EUR ( 20306 NOK)
Poslovna administracija - 1825 EUR ( 18793 NOK)
Građevinarstvo - 1764 EUR ( 18164 NOK)
Poljoprivreda - 1510 EUR ( 15555 NOK)
Zdravstvo i medicina - 4771 EUR ( 49144 NOK)
Ugostiteljstvo i turizam - 2119 EUR ( 21824 NOK)
Proizvodne delatnosti - 2140 EUR ( 22044 NOK)
Trgovina i prodaja - 3335 EUR ( 34351 NOK)
Obezbeđenje i bezbednosni sektor - 2391 EUR ( 24632 NOK)

Menadžment – 5595 EUR ( 57625 NOK)
Transport i logistika - 1320 EUR ( 13596 NOK)
Obrazovanje i edukacija - 3562 EUR ( 36691 NOK)
IT usluge i Internet - 5096 EUR ( 52487 NOK)
Nauka - 4159 EUR ( 42840 NOK)
Zabava i umetnost - 2952 EUR ( 30407 NOK)
Bankarstvo i finansije - 3634 EUR ( 37434 NOK)
Računovodstvo i revizija - 3413 EUR ( 35157 NOK)
Promet nekretnina - 3472 EUR ( 35757 NOK)
Privatne usluge i kućni poslovi - 1421 EUR ( 14639 NOK)
Poslovi održavanja - 1489 EUR ( 15333 NOK)

Prema statističkim podacima i istraživanjima, najplaćeniji poslovi u Norveškoj su u naftnoj industriji, IT industriji i zdravstvu.

Plate po nivou obrazovanja u Norveškoj

Prosečna zarada u Norveškoj može značajno odstupati od prosečnih zarada po različitim stepenima obrazovanja. U nastavku pogledajte prosečne plate u Norveškoj zavisno od stepena obrazovanja zaposlenog:
Osnovna škola i nekvalifikovani radnici – 2040 EUR ( 21010 NOK) - 67% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
Srednja škola - 2780 EUR ( 28637 NOK) - 92% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
Srednja škola i završeni stručni kurs - 3649 EUR ( 37584 NOK) - 120% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
Završen fakultet - 4587 EUR ( 47249 NOK) - 151% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
Završene master studije - 5450 EUR ( 56139 NOK) - 179% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
Doktorske studije - 6124 EUR ( 63078 NOK) - 202% prosečne mesečne plate u Norveškoj.

Iz prethodnog se može videti da zaposleni sa srednjom školom u Norveškoj zarađuju 39% manje od zaposlenih sa diplomom fakulteta. Istovremeno, zaposleni sa odgovarajućim završenim stručnim kursevima u svojim oblastima (vanškolsko obrazovanje) mogu zaraditi i do 31% više nego zaposleni koji imaju samo završenu srednju školu.

Najbolje i najslabije plaćeni poslovi u Norveškoj

U ovom odeljku možete videti odabrane visoko plaćene i minimalno plaćene poslove u Norveškoj.

Najplaćeniji poslovi u Norveškoj

1. Direktor preduzeća - 12656 EUR ( 130352 NOK) - 417% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
2. Advokat - 7352 EUR ( 75723 NOK) - 242% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
3. Anesteziolog - 8385 EUR ( 86361 NOK) - 276% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
4. Hirurg - 9478 EUR ( 97626 NOK) - 312% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
5. Inženjer softvera - 6045 EUR ( 62268 NOK) - 199% prosečne mesečne plate u Norveškoj.

image

Najmanje plaćeni poslovi u Norveškoj

1. Bebi siter - 1610 EUR ( 16584 NOK) - 53% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
2. Kućepazitelj - 1944 EUR ( 20026 NOK) - 64% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
3. Raznosač / Dostavljač pica - 2157 EUR ( 22216 NOK) - 71% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
4. Građevinski radnik - 2673 EUR ( 27536 NOK) - 88% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
5. Radnik u kuhinji restorana - 1610 EUR ( 16584 NOK) - 53% prosečne mesečne plate u Norveškoj.

image

Navedene pozicije su neke od najviše i najslabije plaćenih u ovoj državi, naravno, visina zarade na ovim pozicijama zavisi od većeg broja faktora i moguće je da za neke druge pozicije plate budu još više ili još niže od prethodno navedenih.

Plate prema vrsti zaposlenja u Norveškoj

Plate u Norveškoj se bitno razlikuju zavisno od vrste zaposlenja:

Poslovi sa punim radnim vremenom - 3651 EUR ( 37604 NOK) - 120% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
Honorarni poslovi - 2066 EUR ( 21277 NOK) - 68% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
Samozaposleni - 4135 EUR ( 42595 NOK) - 136% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
Frilenseri - 3149 EUR ( 32433 NOK) - 104% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
Rad od kuće – 3500 EUR ( 36049 NOK) - 115% prosečne mesečne plate u Norveškoj.
Sezonski poslovi - 2093 EUR ( 21563 NOK) - 69% prosečne mesečne plate u Norveškoj.

Sve navedene prosečne plate po vrstama zaposlenja su formirane pod pretpostavkom punog radnog vremena na nedeljnom nivou (oko 37.5 radnih sati) u toku jednog meseca radi međusobne uporedivosti i uporedivosti sa prosečnom platom u Norveškoj.

Prema norveškom zakonu o zapošljavanju poslodavac ima pravo da angažuje zaposlenog za prekovremeni rad. Zakon definiše prekovremeni rad do 10 sati nedeljno, 25 sati tokom 4 radne nedelje u kontinuitetu i 200 sati tokom kalendarske godine. Međutim, dogovorom između poslodavca i zaposlenog moguće je angažovanje zaposlenog i duže od navedenog. Važno je reći da je za angažovanje zaposlenog za prekovremeni rad neophodna saglasnost zaposlenog i nadležnog državnog organa. Maksimalni broj sati tokom jednog radnog dana može biti 13 sati, a nedeljno ne više od 48 sati.

Uporedni pregled plata po zemljama

Prosečna mesečna plata u Norveškoj se ubraja među najviše u Evropi i svetu.
Prosečna plata u Norveškoj je 296% viša nego prosečna plata u Hrvatskoj , gde je prosečna plata 768 EUR Takođe, prosečna mesečna plata u Norveškoj je 40% niža nego prosečna plata u Švajcarskoj , gde prosečna plata iznosi 4265 EUR. U nastavku možete videti prosečne mesečne plate u nekoliko odabranih zemalja i poređenje istih sa prosečnom mesečnom platom u Norveškoj:
Sjedinjene Američke Države - 3511 USD ( 98% u odnosu na prosečnu platu u Norveškoj)
Velika Britanija - 1830 GBP ( 71% u odnosu na prosečnu platu u Norveškoj)
Švedska - 23227 SEK ( 76% u odnosu na prosečnu platu u Norveškoj)
Francuska - 2037 EUR ( 67% u odnosu na prosečnu platu u Norveškoj)
Nemačka - 2208 EUR( 73% u odnosu na prosečnu platu u Norveškoj).

Treba imati u vidu da su prethodna poređenja plata isključivo vezana za iznose i ne reprezentuju poređenje kvaliteta života u ovim zemljama, jer se kao i prosečne plate, značajno mogu razlikovati i troškovi života među zemljama.

Informacije o poslovima i ekonomiji u Norveškoj

U Norveškoj živi 5.391.369 ljudi prema poslednjem popisu, od čega je oko 2,8 miliona ljudi zaposleno. Površina zemlje je 385,207 kvadratnih kilometara ( 148,729 kvadratnih milja). Zemlje sa kojima se ova zemlja graniči su: Švedska, Finska, Rusija i Danska.

Najrazvijeniji sektori u Norveškoj su:
- Naftna industrija
- Hemijska industrija
- Brodogradnja
- Proizvodnja hrane
- Ribolov
Norveška je jedna od zemalja sa najvišim standardom življenja u svetu. To znači da je odnos prosečnih zarada i troškova života u zemlji među najpovoljnijim u poređenju sa drugim zemljama. Takođe, ova zemlja je među najboljim u svetu posmatrano kroz sistem zdravstvene zaštite, obrazovanja, balans rada i slobodnog vremena, čiste životne sredine i mnogim drugim pokazateljima kvaliteta života.

Neke od najvećih kompanija i najvećih poslodavaca u Norveškoj su: Aker asa, Norsk Hydro asa, Telenor asa, Orkla asa, Aker Kværner asa, Equinor, Helse Vest rhf, Posten Norge as, Helse Midt-Norge rhf, Wilh. Wilhelmsen asa, ISS Facility Services as, DnB NOR asa, Norske Skogindustrier asa, NorgesGruppen asa, Ullevål Universitetssykehus hf, Rikshospitalet-Radiumhospitalet hf, Varner-Gruppen as, Yara International asa, Stiftelsen Det Norske Veritas, Veidekke asa, O. N. Sunde a/s, Skanska Norge as, Nordea Bank, SAS Braathens i Norsk Rikskringkasting.

Uobičajeno radno vreme i radna nedelja u Norveškoj je od ponedeljka do petka, bez prekovremenog rada 7.5 sati dnevno, sa izuzetkom maloprodaja i drugih kompanija koje zbog prirode posla rade i tokom vikenda.
U Norveškoj se obeležava 10 državnih i verskih praznika, tokom kojih se ne radi u većini preduzeća. Zaposleni uobičajeno imaju 25 dana godišnjeg odmora, ali ovo može biti i drugačije regulisano zavisno od poslodavca i industrije u kojoj radite. Plaćeni godišnji odmor u Norveškoj se dobija nakon završene jedne pune godine radnog staža. Zaposleni ima pravo na godišnji odmor od 25 dana i u prvoj godini rada, ali je taj odmor neplaćen. Pravo na plaćeni godišnji odmor od 25 dana zaposleni stiče u godini koja sledi prvoj punoj kalendarskoj godini radnog staža.

Ostali izvori

Procena prosečne mesečne zarade u Norveškoj iz različitih relevantnih izvora:
-Prema podacima Average Salary Survey-a, prosečna plata u Norveškoj je od 60109 NOK (bruto iznos koji uključuje poreze i doprinose)
-Statistisk sentralbyr (Statistički zavod u Norveškoj) - 48750 NOK
-Prema podacima Paylab-a, raspon plata u Norveškoj je od 23323 NOK do 71965 NOK.Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -