Trabahador sa konstruksyon Indonesia - Suweldo, Paano magkatrabaho

Magkano ang sahod ng isang - Trabahador sa konstruksyon Indonesia?
Paano magkatrabaho - Trabahador sa konstruksyon Indonesia?

 


Ang pinakapopular na mga lungsod para magkatrabaho (o para matanggap sa trabaho) ay: Jakarta (kabisera), Surabaya, Medan, Bandung, Bekasi, Palembang, Tangerang; Mga Isla: Bali, Java, Sumatra, Borneo, Sulawesi

Sahod para sa trabaho: Trabahador sa konstruksyon Indonesia - USD 307
Average na suweldo Indonesia - USD 349
Opisyal na pera: IDR (Rupiya)

Ang epekto ng karanasan sa trabaho sa suweldo:
Batikan: + 19%
Gitnang-karir: + 12%
Trabahong entry-level: - 28%

 

Tsart: (1) Suweldo - Trabahador sa konstruksyon (2) Average na suweldo - Indonesia


 

Tsart: (1) May karanasan (2) Gitnang-karir (3) Bagong-pasok

Mga benepisyo ng mga empleyado
Plano ng pensiyon: Madalas meron
Segurong pangkalusugan: Madalas
Panloob at panlabas na mga kurso sa pagsasanay: Madalang
Plano sa pagpapaunlad ng karir ng mga empleyado: Hindi madalas

Mga karaniwang kahingian ng trabaho
Antas ng edukasyon: Mataas na paaralan
Sertipikasyon: Hindi kinakailangan
Literasi sa kompyuter: Di-kailangan
Panahon ng probasyon: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Opisyal na wika: Indones
Kaalaman sa wikang banyaga: Di-kailangan
Lisensiya sa pagmamaneho: Di-kailangan
Karanasan sa trabaho: Epekto sa suweldo - Mababa

Uri ng trabaho:
Full-Time na Trabaho
Part-Time na Trabaho
Pansamantalang Trabaho
Pana-panahong trabaho
Panggabi
Sektor ng Industriya: mga trabahong konstruksyon

Oras ng trabaho at bayad na pag-leave
Mga araw ng trabaho: Lunes - Biyernes
Oras ng trabaho kada linggo: 40
Labis na oras ng trabaho: Di-karaniwan
Bayad na mga araw ng bakasyon: 12 (Ang kontrata ay maaaring naiiba)
Bayad na mga pampublikong araw ng pahinga: 0
Tanghalian: Madalas meron
Pinakamahabang oras ng tanghalian: 30 minuto
Pleksibleng oras sa trabaho: Bihira

Alamin dito – suweldo para sa ibang mga okupasyon - Indonesia

Mga katulad na trabaho:

Tagapamahala sa konstruksyon

Inhinyero sibil

Ladrilyero

Inhinyero ng pagmimina

Minero 

Suweldo - Trabahador sa konstruksyon: (1) Indonesia (2) Malaysia (3) Tsina


 

Suweldo - Indonesia: (1) Trabahador sa konstruksyon (2) Manggagawa sa bodega (3) Katulong na manggagawa


Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -