Drayber ng limo Malaysia - Mga Trabaho at Suweldo, Paano magkatrabaho

Magkano ang sahod ng isang - Drayber ng limo Malaysia?
Paano magkatrabaho - Drayber ng limo Malaysia?
Ano ang mga karaniwang kinakailangan sa trabaho para sa trabahong ito?
Drayber ng limo Malaysia - Ano ang mga karaniwang kinakailangan o kwalipikasyon sa mga pag-post ng trabaho?

 


Ang pinakapopular na mga lungsod para magkatrabaho (o para matanggap sa trabaho) ay: Kuala Lumpur (kabisera), Subang Jaya, Kota Bharu, Klang, Johor Bahru, Ipoh, Kuching, Shah Alam

Sahod para sa trabaho: Drayber ng limo Malaysia - USD 685
Average na suweldo Malaysia - USD 867
Ang mga suweldo ay binabayaran sa lokal na pera: MYR (Ringgit ng Malaysia)

Ang epekto ng karanasan sa trabaho sa suweldo:
Batikan: + 8%
Gitnang-karir: + 3%
Trabahong entry-level: - 7%

 

Tsart: (1) Suweldo - Drayber ng limo (2) Average na suweldo - Malaysia


 

Tsart: (1) May karanasan (2) Gitnang-karir (3) Bagong-pasok 

Suweldo - Drayber ng limo: (1) Malaysia (2) Indonesia (3) Tsina


 

Suweldo - Malaysia: (1) Drayber ng limo (2) Drayber ng Taxi (3) Drayber ng Van


Mga benepisyo ng mga empleyado
Plano ng pensiyon: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Segurong pangkalusugan: Oo
Panloob at panlabas na mga kurso sa pagsasanay: Hindi
Plano sa pagpapaunlad ng karir ng mga empleyado: Hindi

Mga karaniwang kahingian ng trabaho
Antas ng edukasyon: Mataas na paaralan
Sertipikasyon: Maaaring kailanganin
Literasi sa kompyuter: Di-kailangan
Panahon ng probasyon: Oo
Opisyal na wika: Wikang Malay
Kaalaman sa wikang banyaga: Kailangan
Lisensiya sa pagmamaneho: Kinakailangan
Karanasan sa trabaho: Epekto sa suweldo - Mababa

Uri ng trabaho:
Full-Time na Trabaho
Part-Time na Trabaho
Pansamantalang Trabaho
Pana-panahong trabaho
Kontraktuwal na Pag-eempleo
Ibang uri ng trabaho
Sektor ng Industriya: mga trabaho sa transportasyon at paglalakbay

Oras ng trabaho at bayad na pag-leave
Mga araw ng trabaho: Lunes - Biyernes
Oras ng trabaho kada linggo: 40
Labis na oras ng trabaho: Hindi
Bayad na mga araw ng bakasyon: 8 (Ang kontrata ay maaaring naiiba)
Bayad na mga pampublikong araw ng pahinga: 19
Tanghalian: Madalas meron
Pinakamahabang oras ng tanghalian: 30 minuto
Pleksibleng oras sa trabaho: Hindi

Mga payo sa paghahanap ng trabaho para sa mga dayuhan
Kailangan ba ang work permit / work visa? Kinakailangan
Kinakailangang antas ng kaalaman sa lokal na wika: Limitadong antas

Rate ng kawalan ng trabaho Malaysia - 4.6%
Edad ng pagreretiro Malaysia - 60

Alamin dito – suweldo para sa ibang mga okupasyon - Malaysia


Mga katulad na trabaho:

Piloto ng Eroplano

Instruktor sa pagmamaneho

Tagabenta ng Tiket

Istuwardes

Kasamang Piloto
Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -