Drayber ng trak Papua New Guinea - Mga Trabaho at Suweldo, Paano magkatrabaho

Magkano ang sahod ng isang - Drayber ng trak Papua New Guinea?
Paano magkatrabaho - Drayber ng trak Papua New Guinea?
Ano ang mga karaniwang kinakailangan sa trabaho para sa trabahong ito?
Drayber ng trak Papua New Guinea - Ano ang mga karaniwang kinakailangan o kwalipikasyon sa mga pag-post ng trabaho?

 


Ang pinakapopular na mga lungsod para magkatrabaho (o para matanggap sa trabaho) ay: Port Moresby (kabisera), Lae, Mount Hagen

Sahod para sa trabaho: Drayber ng trak Papua New Guinea - USD 502
Average na suweldo Papua New Guinea - USD 395
Ang mga suweldo ay binabayaran sa lokal na pera: PGK (Kina)

Ang epekto ng karanasan sa trabaho sa suweldo:
Batikan: + 17%
Gitnang-karir: + 5%
Trabahong entry-level: - 12%

 

Tsart: (1) Suweldo - Drayber ng trak (2) Average na suweldo - Papua New Guinea


 

Tsart: (1) May karanasan (2) Gitnang-karir (3) Bagong-pasok


 

Suweldo - Drayber ng trak: (1) Papua New Guinea (2) Bagong Silandiya (3) Australia


 

Suweldo - Papua New Guinea: (1) Drayber ng trak (2) Drayber sa Pagdeliber (3) Instruktor sa pagmamaneho


 

Drayber ng trak - Papua New Guinea: Mga buwis sa suweldo


Mga benepisyo ng mga empleyado
Plano ng pensiyon: Madalas meron
Segurong pangkalusugan: Madalas
Panloob at panlabas na mga kurso sa pagsasanay: Hindi
Plano sa pagpapaunlad ng karir ng mga empleyado: Hindi

Mga karaniwang kahingian ng trabaho
Antas ng edukasyon: Mataas na paaralan
Sertipikasyon: Maaaring kailanganin
Literasi sa kompyuter: Di-kailangan
Panahon ng probasyon: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Opisyal na wika: Ingles, Tok Pisin, Hiri Motu
Kaalaman sa wikang banyaga: Di-kailangan
Lisensiya sa pagmamaneho: Kinakailangan
Karanasan sa trabaho: Epekto sa suweldo - Katamtaman

Uri ng trabaho:
Full-Time na Trabaho
Part-Time na Trabaho
Pansamantalang Trabaho
Pana-panahong trabaho
Kontraktuwal na Pag-eempleo
Pag-eempleo sa Sarili (Sariling hanapbuhay)
Sektor ng Industriya: mga trabaho sa transportasyon at paglalakbay

Oras ng trabaho at bayad na pag-leave
Mga araw ng trabaho: Lunes - Biyernes
Oras ng trabaho kada linggo: 40
Labis na oras ng trabaho: Hindi
Bayad na mga araw ng bakasyon: 10 (Ang kontrata ay maaaring naiiba)
Bayad na mga pampublikong araw ng pahinga: 9
Tanghalian: Hindi
Pinakamahabang oras ng tanghalian: 30 minuto
Pleksibleng oras sa trabaho: Bihira

Mga payo sa paghahanap ng trabaho para sa mga dayuhan
Kailangan ba ang work permit / work visa? Kinakailangan
Kinakailangang antas ng kaalaman sa lokal na wika: Antas ng elementarya

Rate ng kawalan ng trabaho Papua New Guinea - 2.5%
Edad ng pagreretiro Papua New Guinea - 55

Alamin dito – suweldo para sa ibang mga okupasyon - Papua New Guinea


Mga katulad na trabaho:

Drayber ng Taxi

Drayber ng Bus

Drayber sa Pagdeliber

Drayber ng Uber

Drayber ng limo
Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -