Kusinero United Arab Emirates - Suweldo, Paano magkatrabaho

Magkano ang sahod ng isang - Kusinero United Arab Emirates?
Paano magkatrabaho - Kusinero United Arab Emirates?

 


Ang pinakapopular na mga lungsod para magkatrabaho (o para matanggap sa trabaho) ay: Abu Dhabi (kabisera), Dubai, Sharjah, Fujairah, Ajman

Sahod para sa trabaho: Kusinero United Arab Emirates - USD 2319
Average na suweldo United Arab Emirates - USD 3012
Opisyal na pera: AED (UAE dirham)

Ang epekto ng karanasan sa trabaho sa suweldo:
Batikan: + 57%
Gitnang-karir: + 26%
Trabahong entry-level: - 24%

 

Tsart: (1) Suweldo - Kusinero (2) Average na suweldo - United Arab Emirates


 

Tsart: (1) May karanasan (2) Gitnang-karir (3) Bagong-pasok

Mga benepisyo ng mga empleyado
Plano ng pensiyon: Madalas meron
Segurong pangkalusugan: Oo
Panloob at panlabas na mga kurso sa pagsasanay: Madalas
Plano sa pagpapaunlad ng karir ng mga empleyado: Madalas

Mga karaniwang kahingian ng trabaho
Antas ng edukasyon: Digri sa Kolehiyo
Sertipikasyon: Maaaring kailanganin
Literasi sa kompyuter: Di-kailangan
Panahon ng probasyon: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Opisyal na wika: Arabo
Kaalaman sa wikang banyaga: Kailangan
Lisensiya sa pagmamaneho: Di-kailangan
Karanasan sa trabaho: Epekto sa suweldo - Mataas

Uri ng trabaho:
Full-Time na Trabaho
Part-Time na Trabaho
Pana-panahong trabaho
Kontraktuwal na Pag-eempleo
Sektor ng Industriya: mga trabaho sa industriya ng serbisyo

Oras ng trabaho at bayad na pag-leave
Mga araw ng trabaho: Linggo - Huwebes
Oras ng trabaho kada linggo: 45
Labis na oras ng trabaho: Di-karaniwan
Bayad na mga araw ng bakasyon: 30 (Ang kontrata ay maaaring naiiba)
Bayad na mga pampublikong araw ng pahinga: 10
Tanghalian: Madalas meron
Pinakamahabang oras ng tanghalian: 1 oras
Pleksibleng oras sa trabaho: Bihira

Rate ng kawalan ng trabaho United Arab Emirates - 2.4%
Edad ng pagreretiro United Arab Emirates - 65

Alamin dito – suweldo para sa ibang mga okupasyon - United Arab Emirates

Mga katulad na trabaho:

Katulong sa Kusina

Tagahugas ng Pinagkainan

Magtitinapay

Bartender

Sommelier 

Suweldo - Kusinero: (1) United Arab Emirates (2) Bahrain (3) Brunei


 

Suweldo - United Arab Emirates: (1) Kusinero (2) Katulong sa Kusina (3) Manggagawa sa Kusina


Dito makikita ang mga sahod sa ibang mga bansa

Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -