València - Mga Trabaho at Mga suweldo


MGA TRABAHO SA ACCOUNTING

Accountant València

Awditor València

Ekonomista València


MGA TRABAHONG ADMINISTRATIBO

Kalihim (sekretarya) València

Katulong sa opisina València

Tekniko ng pagpasok ng datos València

Katuwang na tagapamahala ng tindahan València


MGA TRABAHO SA AGRIKULTURA AT PANGINGISDA

Magbubukid València

Tagapitas ng prutas València

Pastol València

Mangingisda València

Hardinero València

Plorista València

Beterinaryo València

Marino València


MGA TRABAHO SA PAGGAWA NG SASAKYAN

Mekaniko ng sasakyang Audi València

Mekaniko ng sasakyang Toyota València

Mekaniko ng sasakyan València

Elektrisyan ng sasakyan València

Mekaniko ng sasakyang BMW València

Mekaniko ng sasakyang Mercedes-Benz València

Inhinyero na pang-awto València

Mekaniko ng sasakyang Opel València

Mekaniko ng sasakyang Volkswagen València

Mekaniko ng sasakyang Ford València

Mekaniko ng awto Renault València

Mekaniko ng sasakyang Hyundai València

Mekaniko ng trak València

Mekaniko ng sasakyang Honda València

Mekaniko ng sasakyang Nissan València

Mekaniko ng awto KIA València

Mekaniko ng sasakyang Mazda València

Mekaniko ng sasakyang Volvo València

Mekaniko ng awto Chevrolet València

Mekaniko ng sasakyang Peugeot València


MGA TRABAHO SA BANKO AT PINANSYAL

Pinansiyal na analyst València

Pinansiyal na tagapayo València

Panganib na analyst València

Opisyal sa pagpapautang València

Tagapayo sa Buwis València

Broker València


MGA TRABAHONG KONSTRUKSYON

Ladrilyero València

Trabahador sa konstruksyon València

Opereytor ng crane València

Arkitekto València

Inhinyero València

Tagapamahala ng proyekto València

Electrical Engineer València

Inhinyerong mekanikal València

Inhinyero sibil València

Manghihinang València

Tagapamahala sa konstruksyon València

Manggagawa ng bubong València

Tagakabit at tagatanggal ng mga gas fittings València

Tagakabit ng pangpainit València


MGA TRABAHO SA MALIKHAING PAGDIDISENYO

Magtatato València

Grapikong taga-disenyo València

Litratista València

Modelo València


MGA TRABAHO SA PAGSISILBI SA MGA KOSTUMER

Opereytor sa Call Center València

Tao sa Estasyon ng Gas València

Tagaayos València

Receptionist València

Host / Hostess València

Istuwardes València

Weyter sa restawran ng pizza València

Tagapaglingkod sa hotel València


SINING AT LIBANGAN

Tagapamahala ng Taya València

Aktor València

Payaso València

Musikero València

Mang-aawit València

Animator ng Hotel València


MGA TRABAHONG PANG EDUKASYON

Guro ng Ingles València

Guro ng Matematika València

Guro València

Tutor València

Tagasalin València

Interpreter València

Guro sa musika València

Guro ng physics València

Guro ng Kemistri València

Guro sa Edukasyong Pangkatawan València

Guro sa Espanyol València

Tagasalin ng Ingles València

Interpreter sa Ingles València


MGA TRABAHO SA PANGANGALAGA SA KALUSUGAN

Pedyatrisyan València

Sikologo València

Optalmologo València

Cardiologist València

Kiropraktor València

Dentista València

Dermatologist València

Medikal na doktor València

Katulong na medikal València

Nars València

Tekniko ng medikal na laboratoryo València

Nutrisyonista València

Orthopedista València

Parmasyutiko València

Tekniko ng gamot València

Siruhano València

Neurolohista València

Anestesista València

Hematolohista València

Urolohista València

Siruhano ng kosmetiko València

Terapista València

Katulong sa Pangangalagang Pang-ambulansiya València

Katulong ng Dentista València

Manikurista València

Pedikurista València

Espesyalista sa sakit sa isip València

Dalubhasang manggagamot ng alerdyi València

Espesyalista ng endokrinolohiya València


MGA TRABAHO SA INDUSTRIYA NG SERBISYO

Bartender València

Kusinero València

Katulong sa Kusina València

Tagahugas ng Pinagkainan València

Abogado València

Manggagawa sa hotel València

Manggagawa sa restawran València

Manggagawa sa Kasino València

Manggagawa sa Kusina València

Tagagawa ng Pizza València

Tagapaglingkod at tagapagsilbi València

Mayordomo València

Tagapagluto ng matamis València

Sommelier València

Waiter sa Restawran València

Manggagawa sa Punerarya València

Tagapagsilbi ng alak sa bar ng hotel València

Tagapagsilbi ng alak sa bar ng restawran València

Kusinero ng fast food València

Kusinero sa restawran València

Kusinero sa hotel València

Katulong na kusinero sa restawran València

Katulong na kusinero sa hotel València

Panadero sa restawran València

Manggagawa sa fast food València

Manggagawa sa panaderya València

Tagahugas ng pinggan sa restawran València


INTERNET, IT AT WEB NA MGA TRABAHO

Developer ng software València

Administrador ng Network València

Administrador ng Database València

Tagapangasiwa ng System València

Web Developer València

Webmaster València

Developer ng Android València

Developer ng iOS València

Developer ng .Net València

Developer ng PHP València

Tagapayo sa IT València

Katulong na IT València

Tekniko ng IT València

Tagapayo sa ERP València

Developer ng JavaScript València

Tagadebelop ng Java València

Tagadebelop ng Python València

Developer ng C++ València

Tagadebelop ng C# València

Konsultant ng SAP València

Teknisyan ng kompyuter València

Telekomunikasyon na inhinyero València

Inhinyero ng programa ng kompyuter València

Tagasubok ng programa ng kompyuter València

Tagasubok ng aplikasyon València

Tagaprograma ng cnc València

Mamamahayag València


LOGISTICS NA MGA TRABAHO

Postman València

Despatsador ng taksi València

Kargador (Loader) València

Tagabalot València

Manggagawa sa bodega València

Drayber ng paghahatid ng pizza València


MGA TRABAHO SA PAGMANTENA

Tagapagmantena València

Tagalinis València

Katulong (kasambahay) València

Elektrisista València

Tubero València

Manggugubat València

Tagakabit ng salamin ng bintana o pinto València

Tekniko ng gulang València

Tagalinis ng kotse València

Katulong sa hotel València

Tekniko ng pagpapalamig València

Tekniko ng telebisyon València

Tekniko ng erkon València

Tekniko ng selpon València

Katulong sa bahay València

Tagalinis ng restawran València

Tagalinis ng ospital València

Mekaniko ng eroplano València

Tagalinis ng bintana València

Mekaniko ng bisikleta València

Mekaniko ng elebeytor València

Serbisyong tekniko València

Tagalinis ng hotel València

Tagalinis ng bahay València

Tekniko ng pagkukumpuni València


MANAGEMENT NA MGA TRABAHO

Tagapamahala ng tindahan València

Marketing manager València

Manager ng hotel València

Manager ng restaurant València

Kasangguni sa negosyo / tagapayo sa negosyo València

Tagapamahala ng seguridad València

Tagapamahala ng bodega València

Tagapamahala ng IT València


MGA TRABAHO SA PABRIKA AT PRODUKSIYON

Opereytor ng makina València

Mekaniko València

Magtotroso València

Karpintero València

Tagagawa ng sapatos València

Katulong na manggagawa València

Sastre València

Mangangatay ng karne València

Magtitinapay València

Alahero València

Manggagawa sa Produksiyon València

Taga-assemble ng produksiyon València

Opereytor ng makinang cnc València

Inhinyero ng pagmimina València

Minero València

Tagagawa ng orasan València


MGA TRABAHO SA PERSONAL NA MGA SERBISYO

Taga alaga ng bata València

Parlorista València

Kosmetolohista València

Masahista València

Estilista ng buhok València

Personal na tagapagsanay València

Tagameyk-ap (Make-up artist) València

Tagabigay ng pag-aalaga sa matanda València

Tagabigay ng pag-aalaga sa bata València


MGA TRABAHO SA REAL ESTATE

Ahente ng Real estate València

Tagapangalaga ng bahay València

Pintor ng Bahay València


MGA TRABAHO SA TINGIAN AT PAGBEBENTA

Account Manager València

Ahente ng pagbebenta València

Administrador ng pagbebenta València

Kinatawan ng pagbebenta València

Kahero / Kahera València

Promoter València

Tagabenta ng Tiket València

Nagbaligya sa dalan València

Kahero/kahera sa supermarket València

Tagabenta ng kotse València

Tagabenta ng ice cream València

Manggagawa sa tindahan València

Manggagawa sa supermarket València

Tagapayo sa pagbebenta València


MGA TRABAHO SA AGHAM

Arkeologo València

Katulong sa laboratoryo València

Mikrobiyologo València

Kimiko València

Dalubbuhay València

Pisisista València

Tekniko ng laboratoryo València

Dalubhasa sa teknolohiya ng pagkain València

Kemikal na inhinyero València


MGA TRABAHO SA SEGURIDAD

Bantay València

Pribadong tagapag-imbestiga València

Opisyal ng seguridad València

Administrador ng Seguridad València

Bantay-seguridad (Guwardiya) València

Tagasagip ng buhay València

Pulis València

Bumbero València

Sundalo València

Porter sa gabi València

Serbisyong tekniko ng sistemang pang-alarma València

Bantay-seguridad ng bangko València


MGA TRABAHO SA SPORTS

Coach València

Fitness Instructor València

Tagapagsanay sa putbol València

Tagapagsanay sa basketbol València

Instruktor ng paglangoy València

Tagapagsanay sa tennis València

Tagapagsanay sa golf València

Yoga tagapagturo València

Guro sa Pagsayaw València

Tagapagturo ng aerobics València

Mananayaw València

Tagapagturo ng pagsakay sa kabayo València

Mananakay ng kabayo València

Tagapagturo ng ski València

Tao sa gym València

Tagapagsanay ng kabayo València

Tagapagsanay ng aso València


MGA TRABAHO SA TRANSPORTASYON AT PAGLALAKBAY

Drayber ng Bus València

Drayber sa Pagdeliber València

Drayber ng Taxi València

Drayber ng trak València

Drayber ng Uber València

Drayber ng Tram València

Drayber ng Traktora València

Instruktor sa pagmamaneho València

Manggagawa sa Riles València

Drayber ng Van València

Drayber ng Forklift València

Drayber ng limo València

Drayber ng trak ng gas València

Drayber ng bus ng paaralan València

Drayber ng malaking trak València

Drayber ng trak na pangkoreo València

Drayber ng maliit na trak València

Piloto ng Eroplano València

Kasamang Piloto València

Mensahero València

Pro dryber València

Dryber RT 1,2,3 València

Non pro dryber València

Drayber ng bus ng lungsod València

Drayber ng pampublikong transportasyong bus València

Ahente ng paglalakbay València

Gabay sa Paglilibot ValènciaTerms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -