Umývač riadov Austrália - Práca, Ako nájsť prácu

Aký je plat - Umývač riadov Austrália?
Ako nájsť prácu - Umývač riadov Austrália?

 


Najpopulárnejšie mestá, kde sa hľadajú pracovné ponuky v tejto krajine sú : Melbourne, Sydney, Canberra (hlavné mesto), Brisbane, Perth, Adelaide, Gold Coast, Newcastle, Hobart

Plat pracovnej pozície: Umývač riadov Austrália - USD 1620
Priemerná mzda Austrália - USD 3056

Vplyv pracovných skúseností na plat:
Skúsený: + 4%
Stredná skúsenosť: + 1%
Vstupná úroveň: - 6%

 

Graf: (1) Práca - Umývač riadov (2) Priemerná mzda - Austrália


 

Graf: (1) Skúsený (2) Stredná skúsenosť (3) Vstupná úroveň

Zamestnanecké výhody
Dôchodkový plán: Nie
Zdravotné poistenie: Zriedkavo
Interné a externé školiace kurzy: Nie
Plán kariérneho rozvoja zamestnancov: Nie

Typické pracovné požiadavky
Úroveň vzdelania: Stredná škola
Počítačová gramotnosť: Nie je nevyhnutná
Skúšobná doba: Nie
Znalosť cudzieho jazyka: Nie je nevyhnutná
Vodičský preukaz: Nevyžaduje sa
Pracovná skúsenosť: Vplyv na plat - Nízky

Typ práce:
Práca na plný úväzok
Práca na čiastočný úväzok
Dočasná práca
Sezónna práca
Nočná smena
Zmluvné zamestnanie
Priemyselný sektor: práce v službách

Pracovný čas a platené voľno
Pracovný týždeň: Pondelok - piatok
Pracovné hodiny týždenne: 38
Pracovné hodiny nadčas: Nie
Platené dni dovolenky: 20
Platené sviatky: 10
Obedná prestávka: Áno
Trvanie obednej prestávky: 30 minút
Flexibilná pracovná doba: Zriedkavo

Tu môžete vidieť platy za iné povolania - Austrália

Podobné pracovné miesta:

Kuchár

Asistent kuchára

Pekár

Barman

Someliér 

Práca - Umývač riadov: (1) Austrália (2) Papua-Nová Guinea (3) Nový Zéland


 

Práca - Austrália: (1) Umývač riadov (2) Upratovač (3) Nakladač


Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -