Asistent kuchára Island - Práca, Ako nájsť prácu

Aký je plat - Asistent kuchára Island?
Ako nájsť prácu - Asistent kuchára Island?

 


Najpopulárnejšie mestá, kde sa hľadajú pracovné ponuky v tejto krajine sú : Reykjavík (hlavné mesto), Kópavogur, Hafnarfjörður, Akureyri, Keflavík

Plat pracovnej pozície: Asistent kuchára Island - USD 1727
Priemerná mzda Island - USD 3198
Oficiálna mena: ISK (Islandská koruna)

Vplyv pracovných skúseností na plat:
Skúsený: + 18%
Stredná skúsenosť: + 9%
Vstupná úroveň: - 27%

 

Graf: (1) Práca - Asistent kuchára (2) Priemerná mzda - Island


 

Graf: (1) Skúsený (2) Stredná skúsenosť (3) Vstupná úroveň

Zamestnanecké výhody
Dôchodkový plán: Zriedkavo
Zdravotné poistenie: Existuje
Interné a externé školiace kurzy: Nie je obvyklé
Plán kariérneho rozvoja zamestnancov: Nie je obvyklé

Typické pracovné požiadavky
Úroveň vzdelania: Stredná škola
Certifikáty odbornej spôsobilosti: Môžu byť požadované
Počítačová gramotnosť: Nie je nevyhnutná
Skúšobná doba: Áno
Úradné jazyky: Islandčina, znakový jazyk
Znalosť cudzieho jazyka: Nie je nevyhnutná
Vodičský preukaz: Nevyžaduje sa
Pracovná skúsenosť: Vplyv na plat - Stredný

Typ práce:
Práca na plný úväzok
Práca na čiastočný úväzok
Dočasná práca
Sezónna práca
Stáž
Priemyselný sektor: práce v službách

Pracovný čas a platené voľno
Pracovný týždeň: Pondelok - piatok
Pracovné hodiny týždenne: 40
Pracovné hodiny nadčas: Nie je obvyklé
Platené dni dovolenky: 24 (Zmluva sa môže líšiť)
Platené sviatky: 12
Obedná prestávka: Zvyčajne áno
Trvanie obednej prestávky: 30 minút
Flexibilná pracovná doba: Zriedkavo

Miera nezamestnanosti Island - 7.2%
Dôchodkový vek Island - 67

Tu môžete vidieť platy za iné povolania - Island

Podobné pracovné miesta:

Kuchár

Umývač riadov

Pekár

Barman

Someliér 

Práca - Asistent kuchára: (1) Island (2) Írsko (3) Veľká Británia


 

Práca - Island: (1) Asistent kuchára (2) Zamestnanec reštaurácie (3) Mäsiar


Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -