Barman Monako - Práca, Ako nájsť prácu

Aký je plat - Barman Monako?
Ako nájsť prácu - Barman Monako?

 


Najpopulárnejšie mestá, kde sa hľadajú pracovné ponuky v tejto krajine sú : Monako (hlavné mesto), Monte Carlo

Plat pracovnej pozície: Barman Monako - USD 4362
Priemerná mzda Monako - USD 5976
Oficiálna mena: EUR (Euro)

Vplyv pracovných skúseností na plat:
Skúsený: + 9%
Stredná skúsenosť: + 5%
Vstupná úroveň: - 14%

 

Graf: (1) Práca - Barman (2) Priemerná mzda - Monako


 

Graf: (1) Skúsený (2) Stredná skúsenosť (3) Vstupná úroveň

Zamestnanecké výhody
Dôchodkový plán: Zriedkavo
Zdravotné poistenie: Zriedkavo
Interné a externé školiace kurzy: Nie
Plán kariérneho rozvoja zamestnancov: Nie je obvyklé

Typické pracovné požiadavky
Úroveň vzdelania: Stredná škola
Certifikáty odbornej spôsobilosti: Nevyžaduje sa
Počítačová gramotnosť: Nie je nevyhnutná
Skúšobná doba: Často existuje
Úradné jazyky: francúzština
Znalosť cudzieho jazyka: Potrebný
Vodičský preukaz: Nevyžaduje sa
Pracovná skúsenosť: Vplyv na plat - Nízky

Typ práce:
Práca na plný úväzok
Práca na čiastočný úväzok
Dočasná práca
Sezónna práca
Nočná smena
Priemyselný sektor: práce v službách

Pracovný čas a platené voľno
Pracovný týždeň: Pondelok - piatok
Pracovné hodiny týždenne: 40
Pracovné hodiny nadčas: Nie je obvyklé
Platené dni dovolenky: 30 (Zmluva sa môže líšiť)
Platené sviatky: 12
Obedná prestávka: Nie
Trvanie obednej prestávky: 30 minút
Flexibilná pracovná doba: Nie

Miera nezamestnanosti Monako - 2%
Dôchodkový vek Monako - 65

Tu môžete vidieť platy za iné povolania - Monako

Podobné pracovné miesta:

Kuchár

Asistent kuchára

Umývač riadov

Pekár

Someliér 

Práca - Barman: (1) Monako (2) Fínsko (3) Švajčiarsko


 

Práca - Monako: (1) Barman (2) Čašník / Čašníčka (3) Chyžná


Tu môžete vidieť platy v iných krajinách

Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -