Someliér Veľká Británia - Práca, Ako nájsť prácu

Aký je plat - Someliér Veľká Británia?
Ako nájsť prácu - Someliér Veľká Británia?

 


Najpopulárnejšie mestá, kde sa hľadajú pracovné ponuky v tejto krajine sú : Londýn (hlavné mesto), Birmingham, Liverpool, Nottingham, Sheffield, Manchester

Plat pracovnej pozície: Someliér Veľká Británia - USD 3116
Priemerná mzda Veľká Británia - USD 2291

Vplyv pracovných skúseností na plat:
Skúsený: + 11%
Stredná skúsenosť: + 5%
Vstupná úroveň: - 8%

 

Graf: (1) Práca - Someliér (2) Priemerná mzda - Veľká Británia


 

Graf: (1) Skúsený (2) Stredná skúsenosť (3) Vstupná úroveň

Zamestnanecké výhody
Dôchodkový plán: Zvyčajne áno
Zdravotné poistenie: Takmer vždy
Interné a externé školiace kurzy: Áno
Plán kariérneho rozvoja zamestnancov: Nie je obvyklé

Typické pracovné požiadavky
Úroveň vzdelania: Stredná škola
Počítačová gramotnosť: Nie je nevyhnutná
Skúšobná doba: Nie je obvyklé
Znalosť cudzieho jazyka: Potrebný
Vodičský preukaz: Nevyžaduje sa
Pracovná skúsenosť: Vplyv na plat - Stredný

Typ práce:
Práca na plný úväzok
Práca na čiastočný úväzok
Dočasná práca
Sezónna práca
Nočná smena
Priemyselný sektor: práce v službách

Pracovný čas a platené voľno
Pracovný týždeň: Pondelok - piatok
Pracovné hodiny týždenne: 40
Pracovné hodiny nadčas: Nie
Platené dni dovolenky: 20
Platené sviatky: 0
Obedná prestávka: Áno
Trvanie obednej prestávky: 1 hodina
Flexibilná pracovná doba: Zvyčajne áno

Tu môžete vidieť platy za iné povolania - Veľká Británia

Podobné pracovné miesta:

Kuchár

Asistent kuchára

Umývač riadov

Pekár

Barman 

Práca - Someliér: (1) Veľká Británia (2) Írsko (3) Island


 

Práca - Veľká Británia: (1) Someliér (2) Reštauračný čašník (3) Zamestnanec hotela


Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -