ผุ้ช่วยดูแลในรถฉุกเฉิน ออสเตรีย - งานต่างๆ และ เงินเดือน, วิธีการหางาน

เงินเดือนที่ได้รับ - ผุ้ช่วยดูแลในรถฉุกเฉิน ออสเตรีย?
วิธีการหางาน - ผุ้ช่วยดูแลในรถฉุกเฉิน ออสเตรีย?
ข้อกำหนดของงานโดยทั่วไปสำหรับอาชีพนี้คืออะไร?
ผุ้ช่วยดูแลในรถฉุกเฉิน ออสเตรีย - ข้อกำหนดหรือคุณสมบัติโดยทั่วไปในการประกาศรับสมัครงานคืออะไร?

 


เมืองที่คนนิยมไปหางานทำมากที่สุด: เวียนนา (เมืองหลวง), กราซ, ลินซ์, ซาลซ์บูร์ก, อินส์บรุค, คลาเกินฟวร์ท และฟิลลัค

เงินเดือนสำหรับงาน: ผุ้ช่วยดูแลในรถฉุกเฉิน ออสเตรีย - USD 2998
เงินเดือนโดยเฉลี่ย ออสเตรีย - USD 3259
เงินเดือนจะจ่ายเป็นสกุลเงินท้องถิ่น: EUR (ยูโร)

ประสบการณ์การทำงานมีผลต่อเงินดือน :
มีประสบการณ์สูง: +18%
มีประสบการณ์ปานกลาง: + 9%
เพิ่งเริ่มเข้าทำงาน: – 7%

 

แผนภูมิ: (1) เงินเดือน - ผุ้ช่วยดูแลในรถฉุกเฉิน (2) เงินเดือนโดยเฉลี่ย - ออสเตรีย


 

แผนภูมิ: (1) มีประสบการณ์สูง (2) มีประสบการณ์ปานกลาง (3) เพิ่งเริ่มเข้าทำงาน 

เงินเดือน - ผุ้ช่วยดูแลในรถฉุกเฉิน: (1) ออสเตรีย (2) สโลวีเนีย (3) ฮังการี


 

เงินเดือน - ออสเตรีย: (1) ผุ้ช่วยดูแลในรถฉุกเฉิน (2) นักบำบัดโรค (3) พยาบาล


ผลประโยชน์ของพนักงาน
แผนบำนาญ: มีอยู่เสมอ
การประกันสุขภาพ: ใช่
หลักสูตรการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร : ไม่เสมอไป
แผนพัฒนาอาชีพสำหรับพนักงาน: เกือบจะเสมอๆ

ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยทั่วไป
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ: จำเป็นต้องใช้
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์: ไม่จำเป็น
ช่วงทดลองงาน : มีอยู่เสมอ
ภาษาทางการ: เยอรมัน
ความรู้ภาษาต่างประเทศ : ไม่จำเป็น
ใบขับขี่ : ไม่จำเป็น
ประสบการณ์การทำงาน: ผลกระทบต่อเงินเดือน – กลาง

ประเภทของงาน:
งานเต็มเวลา
กะดึก
การจ้างงานตามสัญญา
ภาคอุตสาหกรรม: งานด้านดูแลสุขภาพ

เวลาทำงานและวันหยุดพักร้อน
สัปดาห์การทำงาน : วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์: 38.5
ทำงานล่วงเวลา : ไม่ได้มีเป็นปกติสำหรับสาขาอาชีพนี้
วันหยุดพักร้อนโดยได้รับเงินเดือน: 25 (สัญญาอาจแตกต่างกัน)
วันหยุดราชการ: 13
พักกลางวัน: ไม่แน่นอน
ช่วงเวลาพักกลางวันไม่เกิน : 30 นาที
เวลาทำงานแบบยืดหยุ่น: ไม่

เคล็ดลับในการหางานสำหรับชาวต่างชาติ
ต้องมีใบอนุญาตทำงาน / วีซ่าทำงานหรือไม่? คนรัฐสหภาพยุโรป (EU) โดยทั่วไปไม่ต้องใช้หนังสืออนุญาตทำงานเพื่อทำงานภายใน EU ในขณะที่คนรัฐอื่นๆ โดยทั่วไปจะต้องขอหนังสืออนุญาตทำงาน
ระดับความถนัดในการใช้ภาษาท้องถิ่นที่จำเป็น ระดับมืออาชีพ

อัตราการว่างงาน ออสเตรีย - 5.7%
วัยเกษียณ ออสเตรีย - 60-65

ดูได้ที่นี่ – เงินเดือนสำหรับอาชีพอื่นๆ - ออสเตรีย


งานที่คล้ายกัน:

ผู้ช่วยห้องแลบ

ผุ้ช่วยทันตแพทย์

ช่างแต่งเล็บ

ผุ้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาเท้า

พยาบาล
Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -