คนงานก่อสร้าง อาเซอร์ไบจาน - เงินเดือน, วิธีการหางาน

เงินเดือนที่ได้รับ - คนงานก่อสร้าง อาเซอร์ไบจาน?
วิธีการหางาน - คนงานก่อสร้าง อาเซอร์ไบจาน?

 


เมืองที่คนนิยมไปหางานทำมากที่สุด: บากู (เมืองหลวง), กันจา, ชีร์วัน และมินกาเชวีร์

เงินเดือนสำหรับงาน: คนงานก่อสร้าง อาเซอร์ไบจาน - USD 240
เงินเดือนโดยเฉลี่ย อาเซอร์ไบจาน - USD 273
สกุลเงินที่เป็นทางการ: AZN (มานัต)

ประสบการณ์การทำงานมีผลต่อเงินดือน :
มีประสบการณ์สูง: +19%
มีประสบการณ์ปานกลาง: + 12%
เพิ่งเริ่มเข้าทำงาน: – 28%

 

แผนภูมิ: (1) เงินเดือน - คนงานก่อสร้าง (2) เงินเดือนโดยเฉลี่ย - อาเซอร์ไบจาน


 

แผนภูมิ: (1) มีประสบการณ์สูง (2) มีประสบการณ์ปานกลาง (3) เพิ่งเริ่มเข้าทำงาน

ผลประโยชน์ของพนักงาน
แผนบำนาญ: มีอยู่เสมอ
การประกันสุขภาพ: บ่อยครั้งมาก
หลักสูตรการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร : ไม่เสมอไป
แผนพัฒนาอาชีพสำหรับพนักงาน: ไม่ได้มีเป็นปกติสำหรับสาขาอาชีพนี้

ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยทั่วไป
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ: ไม่ต้องการ
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์: ไม่จำเป็น
ช่วงทดลองงาน : ไม่ได้มีเป็นปกติสำหรับสาขาอาชีพนี้
ภาษาทางการ: ภาษาอาเซอร์ไบจาน
ความรู้ภาษาต่างประเทศ : ไม่จำเป็น
ใบขับขี่ : ไม่จำเป็น
ประสบการณ์การทำงาน: ผลกระทบต่อเงินเดือน – ต่ำ

ประเภทของงาน:
งานเต็มเวลา
งานพาร์ทไทม์
งานชั่วคราว
งานตามฤดูกาล
กะดึก
ภาคอุตสาหกรรม: งานก่อสร้าง

เวลาทำงานและวันหยุดพักร้อน
สัปดาห์การทำงาน : วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์: 40
ทำงานล่วงเวลา : ไม่ได้มีเป็นปกติสำหรับสาขาอาชีพนี้
วันหยุดพักร้อนโดยได้รับเงินเดือน: 21 (สัญญาอาจแตกต่างกัน)
วันหยุดราชการ: 19
พักกลางวัน: บ่อยครั้งมาก
ช่วงเวลาพักกลางวันไม่เกิน : 30 นาที
เวลาทำงานแบบยืดหยุ่น: นานๆครั้ง





ดูได้ที่นี่ – เงินเดือนสำหรับอาชีพอื่นๆ - อาเซอร์ไบจาน

งานที่คล้ายกัน:

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

วิศวกรโยธา

ช่างปูน

วิศวกรเหมืองแร่

คนงานเหมือง



 

เงินเดือน - คนงานก่อสร้าง: (1) อาเซอร์ไบจาน (2) คาซัคสถาน (3) ลัตเวีย


 

เงินเดือน - อาเซอร์ไบจาน: (1) คนงานก่อสร้าง (2) คนงานคลังสินค้า (3) คนงานลูกมือ


Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -