Drayber ng Bus Australia - Mga Trabaho at Suweldo, Paano magkatrabaho

Magkano ang sahod ng isang - Drayber ng Bus Australia?
Paano magkatrabaho - Drayber ng Bus Australia?
Ano ang mga karaniwang kinakailangan sa trabaho para sa trabahong ito?
Drayber ng Bus Australia - Ano ang mga karaniwang kinakailangan o kwalipikasyon sa mga pag-post ng trabaho?

 


Ang pinakapopular na mga lungsod para magkatrabaho (o para matanggap sa trabaho) ay: Melbourne, Sydney, Canberra (kabisera), Brisbane, Perth, Adelaide, Gold Coast, Lungsod ng Newcastle, Hobart

Sahod para sa trabaho: Drayber ng Bus Australia - USD 3295
Average na suweldo Australia - USD 3661
Ang mga suweldo ay binabayaran sa lokal na pera: AUD (Dolyar ng Australia)

Ang epekto ng karanasan sa trabaho sa suweldo:
Batikan: + 10%
Gitnang-karir: + 4%
Trabahong entry-level: - 8%

 

Tsart: (1) Suweldo - Drayber ng Bus (2) Average na suweldo - Australia


 

Tsart: (1) May karanasan (2) Gitnang-karir (3) Bagong-pasok 

Suweldo - Drayber ng Bus: (1) Australia (2) Papua New Guinea (3) Bagong Silandiya


 

Suweldo - Australia: (1) Drayber ng Bus (2) Drayber ng Tram (3) Drayber ng trak ng gas


Mga benepisyo ng mga empleyado
Plano ng pensiyon: Madalas meron
Segurong pangkalusugan: Oo
Panloob at panlabas na mga kurso sa pagsasanay: Hindi
Plano sa pagpapaunlad ng karir ng mga empleyado: Hindi madalas

Mga karaniwang kahingian ng trabaho
Antas ng edukasyon: Mataas na paaralan
Sertipikasyon: Kinakailangan
Literasi sa kompyuter: Di-kailangan
Panahon ng probasyon: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Opisyal na wika: Ingles
Kaalaman sa wikang banyaga: Di-kailangan
Lisensiya sa pagmamaneho: Kinakailangan
Karanasan sa trabaho: Epekto sa suweldo - Katamtaman

Uri ng trabaho:
Full-Time na Trabaho
Part-Time na Trabaho
Sektor ng Industriya: mga trabaho sa transportasyon at paglalakbay

Oras ng trabaho at bayad na pag-leave
Mga araw ng trabaho: Lunes - Biyernes
Oras ng trabaho kada linggo: 38
Labis na oras ng trabaho: Hindi
Bayad na mga araw ng bakasyon: 20 (Ang kontrata ay maaaring naiiba)
Bayad na mga pampublikong araw ng pahinga: 10
Tanghalian: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Pinakamahabang oras ng tanghalian: 30 minuto
Pleksibleng oras sa trabaho: Hindi

Mga payo sa paghahanap ng trabaho para sa mga dayuhan
Kailangan ba ang work permit / work visa? Kinakailangan
Kinakailangang antas ng kaalaman sa lokal na wika: Limitadong antas

Rate ng kawalan ng trabaho Australia - 4.2%
Edad ng pagreretiro Australia - 66.5

Alamin dito – suweldo para sa ibang mga okupasyon - Australia


Mga katulad na trabaho:

Drayber ng trak

Drayber ng Taxi

Drayber sa Pagdeliber

Drayber ng Uber

Drayber ng limo
Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -