Drayber ng Bus Pilipinas - Mga Trabaho at Suweldo, Paano magkatrabaho

Magkano ang sahod ng isang - Drayber ng Bus Pilipinas?
Paano magkatrabaho - Drayber ng Bus Pilipinas?
Ano ang mga karaniwang kinakailangan sa trabaho para sa trabahong ito?
Drayber ng Bus Pilipinas - Ano ang mga karaniwang kinakailangan o kwalipikasyon sa mga pag-post ng trabaho?

 


Ang pinakapopular na mga lungsod para magkatrabaho (o para matanggap sa trabaho) ay: Maynila (kabisera), Lungsod Quezon, Budta, Lungsod ng Dabaw, Lungsod ng Cebu, General Santos, Taguig

Sahod para sa trabaho: Drayber ng Bus Pilipinas - USD 289
Average na suweldo Pilipinas - USD 321
Ang mga suweldo ay binabayaran sa lokal na pera: PHP (Piso ng Pilipinas)

Ang epekto ng karanasan sa trabaho sa suweldo:
Batikan: + 10%
Gitnang-karir: + 4%
Trabahong entry-level: - 8%

 

Tsart: (1) Suweldo - Drayber ng Bus (2) Average na suweldo - Pilipinas


 

Tsart: (1) May karanasan (2) Gitnang-karir (3) Bagong-pasok


 

Suweldo - Drayber ng Bus: (1) Pilipinas (2) India (3) Thailand


 

Suweldo - Pilipinas: (1) Drayber ng Bus (2) Drayber ng Tram (3) Drayber ng trak ng gas


 

Drayber ng Bus - Pilipinas: Mga buwis sa suweldo


Mga benepisyo ng mga empleyado
Plano ng pensiyon: Madalas meron
Segurong pangkalusugan: Oo
Panloob at panlabas na mga kurso sa pagsasanay: Hindi
Plano sa pagpapaunlad ng karir ng mga empleyado: Hindi madalas

Mga karaniwang kahingian ng trabaho
Antas ng edukasyon: Mataas na paaralan
Sertipikasyon: Kinakailangan
Literasi sa kompyuter: Di-kailangan
Panahon ng probasyon: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Opisyal na wika: Filipino at Ingles
Kaalaman sa wikang banyaga: Di-kailangan
Lisensiya sa pagmamaneho: Kinakailangan
Karanasan sa trabaho: Epekto sa suweldo - Katamtaman

Uri ng trabaho:
Full-Time na Trabaho
Part-Time na Trabaho
Sektor ng Industriya: mga trabaho sa transportasyon at paglalakbay

Oras ng trabaho at bayad na pag-leave
Mga araw ng trabaho: Lunes - Biyernes
Oras ng trabaho kada linggo: 45 (kasama ang lunch break)
Labis na oras ng trabaho: Hindi
Bayad na mga araw ng bakasyon: 5 (Ang kontrata ay maaaring naiiba)
Bayad na mga pampublikong araw ng pahinga: 11
Tanghalian: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Pinakamahabang oras ng tanghalian: 1 oras
Pleksibleng oras sa trabaho: Hindi

Mga payo sa paghahanap ng trabaho para sa mga dayuhan
Kailangan ba ang work permit / work visa? Kinakailangan
Kinakailangang antas ng kaalaman sa lokal na wika: Limitadong antas

Rate ng kawalan ng trabaho Pilipinas - 10.0%
Edad ng pagreretiro Pilipinas - 60-65

Alamin dito – suweldo para sa ibang mga okupasyon - Pilipinas


Mga katulad na trabaho:

Drayber ng trak

Drayber ng Taxi

Drayber sa Pagdeliber

Drayber ng Uber

Drayber ng limo
Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -