Tagapangalaga ng bahay Australia - Suweldo, Paano magkatrabaho

Magkano ang sahod ng isang - Tagapangalaga ng bahay Australia?
Paano magkatrabaho - Tagapangalaga ng bahay Australia?

 


Ang pinakapopular na mga lungsod para magkatrabaho (o para matanggap sa trabaho) ay: Melbourne, Sydney, Canberra (kabisera), Brisbane, Perth, Adelaide, Gold Coast, Lungsod ng Newcastle, Hobart

Sahod para sa trabaho: Tagapangalaga ng bahay Australia - USD 1956
Average na suweldo Australia - USD 3056
Opisyal na pera: AUD (Dolyar ng Australia)

Ang epekto ng karanasan sa trabaho sa suweldo:
Batikan: + 12%
Gitnang-karir: + 7%
Trabahong entry-level: - 10%

 

Tsart: (1) Suweldo - Tagapangalaga ng bahay (2) Average na suweldo - Australia


 

Tsart: (1) May karanasan (2) Gitnang-karir (3) Bagong-pasok

Mga benepisyo ng mga empleyado
Plano ng pensiyon: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Segurong pangkalusugan: Hindi madalas
Panloob at panlabas na mga kurso sa pagsasanay: Hindi
Plano sa pagpapaunlad ng karir ng mga empleyado: Hindi

Mga karaniwang kahingian ng trabaho
Antas ng edukasyon: Mataas na paaralan
Sertipikasyon: Hindi kinakailangan
Literasi sa kompyuter: Di-kailangan
Panahon ng probasyon: Madalas meron
Opisyal na wika: Ingles
Kaalaman sa wikang banyaga: Di-kailangan
Lisensiya sa pagmamaneho: Di-kailangan
Karanasan sa trabaho: Epekto sa suweldo - Mababa

Uri ng trabaho:
Full-Time na Trabaho
Part-Time na Trabaho
Pansamantalang Trabaho
Panggabi
Pag-eempleo sa Sarili (Sariling hanapbuhay)
Sektor ng Industriya: mga trabaho sa real estate

Oras ng trabaho at bayad na pag-leave
Mga araw ng trabaho: Lunes - Biyernes
Oras ng trabaho kada linggo: 38
Labis na oras ng trabaho: Di-karaniwan
Bayad na mga araw ng bakasyon: 20 (Ang kontrata ay maaaring naiiba)
Bayad na mga pampublikong araw ng pahinga: 10
Tanghalian: Madalas meron
Pinakamahabang oras ng tanghalian: 30 minuto
Pleksibleng oras sa trabaho: Halos lagi

Alamin dito – suweldo para sa ibang mga okupasyon - Australia

Mga katulad na trabaho:

Katulong (kasambahay)

Host / Hostess

Waiter sa Restawran

Receptionist

Tagapaglingkod at tagapagsilbi 

Suweldo - Tagapangalaga ng bahay: (1) Australia (2) Papua New Guinea (3) Bagong Silandiya


 

Suweldo - Australia: (1) Tagapangalaga ng bahay (2) Tubero (3) Karpintero


Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -