Tagapaglingkod at tagapagsilbi Australia - Suweldo, Paano magkatrabaho

Magkano ang sahod ng isang - Tagapaglingkod at tagapagsilbi Australia?
Paano magkatrabaho - Tagapaglingkod at tagapagsilbi Australia?

 


Ang pinakapopular na mga lungsod para magkatrabaho (o para matanggap sa trabaho) ay: Melbourne, Sydney, Canberra (kabisera), Brisbane, Perth, Adelaide, Gold Coast, Lungsod ng Newcastle, Hobart

Sahod para sa trabaho: Tagapaglingkod at tagapagsilbi Australia - USD 2062
Average na suweldo Australia - USD 3556
Opisyal na pera: AUD (Dolyar ng Australia)

Ang epekto ng karanasan sa trabaho sa suweldo:
Batikan: + 15%
Gitnang-karir: + 21%
Trabahong entry-level: - 13%

 

Tsart: (1) Suweldo - Tagapaglingkod at tagapagsilbi (2) Average na suweldo - Australia


 

Tsart: (1) May karanasan (2) Gitnang-karir (3) Bagong-pasok

Mga benepisyo ng mga empleyado
Plano ng pensiyon: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Segurong pangkalusugan: Madalas
Panloob at panlabas na mga kurso sa pagsasanay: Hindi
Plano sa pagpapaunlad ng karir ng mga empleyado: Hindi

Mga karaniwang kahingian ng trabaho
Antas ng edukasyon: Mataas na paaralan
Sertipikasyon: Hindi kinakailangan
Literasi sa kompyuter: Di-kailangan
Panahon ng probasyon: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Opisyal na wika: Ingles
Kaalaman sa wikang banyaga: Kailangan
Lisensiya sa pagmamaneho: Di-kailangan
Karanasan sa trabaho: Epekto sa suweldo - Mababa

Uri ng trabaho:
Full-Time na Trabaho
Part-Time na Trabaho
Pansamantalang Trabaho
Pana-panahong trabaho
Panggabi
Kontraktuwal na Pag-eempleo
Ibang uri ng trabaho
Sektor ng Industriya: mga trabaho sa industriya ng serbisyo

Oras ng trabaho at bayad na pag-leave
Mga araw ng trabaho: Lunes - Biyernes
Oras ng trabaho kada linggo: 38
Labis na oras ng trabaho: Di-karaniwan
Bayad na mga araw ng bakasyon: 20 (Ang kontrata ay maaaring naiiba)
Bayad na mga pampublikong araw ng pahinga: 10
Tanghalian: Hindi
Pinakamahabang oras ng tanghalian: 30 minuto
Pleksibleng oras sa trabaho: Hindi

Rate ng kawalan ng trabaho Australia - 4.2%
Edad ng pagreretiro Australia - 66.5

Alamin dito – suweldo para sa ibang mga okupasyon - Australia

Mga katulad na trabaho:

Katulong (kasambahay)

Host / Hostess

Tagapangalaga ng bahay

Waiter sa Restawran

Receptionist 

Suweldo - Tagapaglingkod at tagapagsilbi: (1) Australia (2) Papua New Guinea (3) Bagong Silandiya


 

Suweldo - Australia: (1) Tagapaglingkod at tagapagsilbi (2) Bartender (3) Katulong (kasambahay)


Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -