Drayber ng trak Canada - Suweldo, Paano magkatrabaho

Magkano ang sahod ng isang - Drayber ng trak Canada?
Paano magkatrabaho - Drayber ng trak Canada?

 


Ang pinakapopular na mga lungsod para magkatrabaho (o para matanggap sa trabaho) ay: Ottawa (kabisera), Toronto, Montreal, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Vancouver, Mississauga

Sahod para sa trabaho: Drayber ng trak Canada - USD 3275
Average na suweldo Canada - USD 2579
Opisyal na pera: CAD (Dolyar Canadian)

Ang epekto ng karanasan sa trabaho sa suweldo:
Batikan: + 13%
Gitnang-karir: + 5%
Trabahong entry-level: - 12%

 

Tsart: (1) Suweldo - Drayber ng trak (2) Average na suweldo - Canada


 

Tsart: (1) May karanasan (2) Gitnang-karir (3) Bagong-pasok

Mga benepisyo ng mga empleyado
Plano ng pensiyon: Madalas meron
Segurong pangkalusugan: Madalas
Panloob at panlabas na mga kurso sa pagsasanay: Hindi
Plano sa pagpapaunlad ng karir ng mga empleyado: Hindi

Mga karaniwang kahingian ng trabaho
Antas ng edukasyon: Mataas na paaralan
Sertipikasyon: Maaaring kailanganin
Literasi sa kompyuter: Di-kailangan
Panahon ng probasyon: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Opisyal na wika: Pranses, Ingles
Kaalaman sa wikang banyaga: Di-kailangan
Lisensiya sa pagmamaneho: Kinakailangan
Karanasan sa trabaho: Epekto sa suweldo - Katamtaman

Uri ng trabaho:
Full-Time na Trabaho
Part-Time na Trabaho
Pansamantalang Trabaho
Pana-panahong trabaho
Kontraktuwal na Pag-eempleo
Pag-eempleo sa Sarili (Sariling hanapbuhay)
Sektor ng Industriya: mga trabaho sa transportasyon at paglalakbay

Oras ng trabaho at bayad na pag-leave
Mga araw ng trabaho: Lunes - Biyernes
Oras ng trabaho kada linggo: 40
Labis na oras ng trabaho: Hindi
Bayad na mga araw ng bakasyon: 10-20 (Ang kontrata ay maaaring naiiba)
Bayad na mga pampublikong araw ng pahinga: 6
Tanghalian: Hindi
Pinakamahabang oras ng tanghalian: 30 minuto
Pleksibleng oras sa trabaho: Bihira

Rate ng kawalan ng trabaho Canada - 5.9%
Edad ng pagreretiro Canada - 65

Alamin dito – suweldo para sa ibang mga okupasyon - Canada

Mga katulad na trabaho:

Drayber ng Taxi

Drayber ng Bus

Drayber sa Pagdeliber

Drayber ng Uber

Drayber ng limo 

Suweldo - Drayber ng trak: (1) Canada (2) Australia (3) Estados Unidos ng Amerika


 

Suweldo - Canada: (1) Drayber ng trak (2) Drayber sa Pagdeliber (3) Instruktor sa pagmamaneho


Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -