Drayber ng trak Estados Unidos ng Amerika - Suweldo, Paano magkatrabaho

Magkano ang sahod ng isang - Drayber ng trak Estados Unidos ng Amerika?
Paano magkatrabaho - Drayber ng trak Estados Unidos ng Amerika?

 


Ang pinakapopular na mga lungsod para magkatrabaho (o para matanggap sa trabaho) ay: Washington DC (kabisera), Lungsod ng New York, Tsikago, Los Angeles, Houston, Phoenix, Philadelphia, San Antonio, San Diego, Dallas, San Jose, Austin, Jacksonville, San Francisco, Columbus, Indianapolis, Fort Worth, Charlotte, Seattle, Denver, El Paso

Sahod para sa trabaho: Drayber ng trak Estados Unidos ng Amerika - USD 4459
Average na suweldo Estados Unidos ng Amerika - USD 3511
Opisyal na pera: USD (Dolyar ng Estados Unidos)

Ang epekto ng karanasan sa trabaho sa suweldo:
Batikan: + 13%
Gitnang-karir: + 5%
Trabahong entry-level: - 12%

 

Tsart: (1) Suweldo - Drayber ng trak (2) Average na suweldo - Estados Unidos ng Amerika


 

Tsart: (1) May karanasan (2) Gitnang-karir (3) Bagong-pasok

Mga benepisyo ng mga empleyado
Plano ng pensiyon: Madalas meron
Segurong pangkalusugan: Madalas
Panloob at panlabas na mga kurso sa pagsasanay: Hindi
Plano sa pagpapaunlad ng karir ng mga empleyado: Hindi

Mga karaniwang kahingian ng trabaho
Antas ng edukasyon: Mataas na paaralan
Sertipikasyon: Maaaring kailanganin
Literasi sa kompyuter: Di-kailangan
Panahon ng probasyon: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Opisyal na wika: Ingles
Kaalaman sa wikang banyaga: Di-kailangan
Lisensiya sa pagmamaneho: Kinakailangan
Karanasan sa trabaho: Epekto sa suweldo - Katamtaman

Uri ng trabaho:
Full-Time na Trabaho
Part-Time na Trabaho
Pansamantalang Trabaho
Pana-panahong trabaho
Kontraktuwal na Pag-eempleo
Pag-eempleo sa Sarili (Sariling hanapbuhay)
Sektor ng Industriya: mga trabaho sa transportasyon at paglalakbay

Oras ng trabaho at bayad na pag-leave
Mga araw ng trabaho: Lunes - Biyernes
Oras ng trabaho kada linggo: 40
Labis na oras ng trabaho: Hindi
Bayad na mga araw ng bakasyon: 0 (Ang kontrata ay maaaring naiiba)
Bayad na mga pampublikong araw ng pahinga: 0
Tanghalian: Hindi
Pinakamahabang oras ng tanghalian: 30 minuto
Pleksibleng oras sa trabaho: Bihira

Rate ng kawalan ng trabaho Estados Unidos ng Amerika - 3.9%
Edad ng pagreretiro Estados Unidos ng Amerika - 66.17

Alamin dito – suweldo para sa ibang mga okupasyon - Estados Unidos ng Amerika

Mga katulad na trabaho:

Drayber ng Taxi

Drayber ng Bus

Drayber sa Pagdeliber

Drayber ng Uber

Drayber ng limo 

Suweldo - Drayber ng trak: (1) Estados Unidos ng Amerika (2) Australia (3) Canada


 

Suweldo - Estados Unidos ng Amerika: (1) Drayber ng trak (2) Drayber sa Pagdeliber (3) Instruktor sa pagmamaneho


Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -