Kasamang Piloto Bagong Silandiya - Suweldo, Paano magkatrabaho

Magkano ang sahod ng isang - Kasamang Piloto Bagong Silandiya?
Paano magkatrabaho - Kasamang Piloto Bagong Silandiya?

 


Ang pinakapopular na mga lungsod para magkatrabaho (o para matanggap sa trabaho) ay: Wellington (kabisera), Auckland, Christchurch, Waitakere, Hamilton, Dunedin

Sahod para sa trabaho: Kasamang Piloto Bagong Silandiya - USD 6181
Average na suweldo Bagong Silandiya - USD 3075
Opisyal na pera: NZD (New Zealand dollar)

Ang epekto ng karanasan sa trabaho sa suweldo:
Batikan: + 46%
Gitnang-karir: + 23%
Trabahong entry-level: - 19%

 

Tsart: (1) Suweldo - Kasamang Piloto (2) Average na suweldo - Bagong Silandiya


 

Tsart: (1) May karanasan (2) Gitnang-karir (3) Bagong-pasok

Mga benepisyo ng mga empleyado
Plano ng pensiyon: Madalas meron
Segurong pangkalusugan: Oo
Panloob at panlabas na mga kurso sa pagsasanay: Madalas
Plano sa pagpapaunlad ng karir ng mga empleyado: Oo

Mga karaniwang kahingian ng trabaho
Antas ng edukasyon: Digri sa Unibersidad
Sertipikasyon: Kinakailangan
Literasi sa kompyuter: Kailangan
Panahon ng probasyon: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Opisyal na wika: Ingles, Wikang Māori, Wikang pakumpas
Kaalaman sa wikang banyaga: Kailangan
Lisensiya sa pagmamaneho: Kinakailangan
Karanasan sa trabaho: Epekto sa suweldo - Mataas

Uri ng trabaho:
Full-Time na Trabaho
Pana-panahong trabaho
Kontraktuwal na Pag-eempleo
Ibang uri ng trabaho
Sektor ng Industriya: mga trabaho sa transportasyon at paglalakbay

Oras ng trabaho at bayad na pag-leave
Mga araw ng trabaho: Lunes - Biyernes
Oras ng trabaho kada linggo: 40
Labis na oras ng trabaho: Hindi
Bayad na mga araw ng bakasyon: 20 (Ang kontrata ay maaaring naiiba)
Bayad na mga pampublikong araw ng pahinga: 11
Tanghalian: Oo
Pinakamahabang oras ng tanghalian: 45 minuto
Pleksibleng oras sa trabaho: Hindi

Rate ng kawalan ng trabaho Bagong Silandiya - 5.3%
Edad ng pagreretiro Bagong Silandiya - 65

Alamin dito – suweldo para sa ibang mga okupasyon - Bagong Silandiya

Mga katulad na trabaho:

Piloto ng Eroplano

Instruktor sa pagmamaneho

Drayber ng limo

Tagabenta ng Tiket

Istuwardes 

Suweldo - Kasamang Piloto: (1) Bagong Silandiya (2) Papua New Guinea (3) Australia


 

Suweldo - Bagong Silandiya: (1) Kasamang Piloto (2) Istuwardes (3) Piloto ng Eroplano


Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -