Istuwardes Bagong Silandiya - Suweldo, Paano magkatrabaho

Magkano ang sahod ng isang - Istuwardes Bagong Silandiya?
Paano magkatrabaho - Istuwardes Bagong Silandiya?

 


Ang pinakapopular na mga lungsod para magkatrabaho (o para matanggap sa trabaho) ay: Wellington (kabisera), Auckland, Christchurch, Waitakere, Hamilton, Dunedin

Sahod para sa trabaho: Istuwardes Bagong Silandiya - USD 3413
Average na suweldo Bagong Silandiya - USD 3075
Opisyal na pera: NZD (New Zealand dollar)

Ang epekto ng karanasan sa trabaho sa suweldo:
Batikan: + 13%
Gitnang-karir: + 29%
Trabahong entry-level: - 10%

 

Tsart: (1) Suweldo - Istuwardes (2) Average na suweldo - Bagong Silandiya


 

Tsart: (1) May karanasan (2) Gitnang-karir (3) Bagong-pasok

Mga benepisyo ng mga empleyado
Plano ng pensiyon: Oo
Segurong pangkalusugan: Oo
Panloob at panlabas na mga kurso sa pagsasanay: Madalas
Plano sa pagpapaunlad ng karir ng mga empleyado: Madalas

Mga karaniwang kahingian ng trabaho
Antas ng edukasyon: Mataas na paaralan
Sertipikasyon: Kinakailangan
Literasi sa kompyuter: Di-kailangan
Panahon ng probasyon: Oo
Opisyal na wika: Ingles, Wikang Māori, Wikang pakumpas
Kaalaman sa wikang banyaga: Kailangan
Lisensiya sa pagmamaneho: Di-kailangan
Karanasan sa trabaho: Epekto sa suweldo - Mababa

Uri ng trabaho:
Full-Time na Trabaho
Pansamantalang Trabaho
Pana-panahong trabaho
Kontraktuwal na Pag-eempleo
Ibang uri ng trabaho
Sektor ng Industriya: mga trabaho sa pagsisilbi sa mga kostumer

Oras ng trabaho at bayad na pag-leave
Mga araw ng trabaho: Lunes - Biyernes
Oras ng trabaho kada linggo: 40
Labis na oras ng trabaho: Di-karaniwan
Bayad na mga araw ng bakasyon: 20 (Ang kontrata ay maaaring naiiba)
Bayad na mga pampublikong araw ng pahinga: 11
Tanghalian: Oo
Pinakamahabang oras ng tanghalian: 45 minuto
Pleksibleng oras sa trabaho: Bihira

Rate ng kawalan ng trabaho Bagong Silandiya - 5.3%
Edad ng pagreretiro Bagong Silandiya - 65

Alamin dito – suweldo para sa ibang mga okupasyon - Bagong Silandiya

Mga katulad na trabaho:

Piloto ng Eroplano

Instruktor sa pagmamaneho

Drayber ng limo

Tagabenta ng Tiket

Kasamang Piloto 

Suweldo - Istuwardes: (1) Bagong Silandiya (2) Papua New Guinea (3) Australia


 

Suweldo - Bagong Silandiya: (1) Istuwardes (2) Piloto ng Eroplano (3) Kasamang Piloto


Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -