Nemačka - Poslovi na građevini i u proizvodnjiGrađevinska industrija i proizvodne delatnosti u Nemačkoj spadaju su najrazvijenije u Evropi. Razvijenost ovih sektora u Nemačkoj privredi određuje i nivo zarada radnika u njima, pa zaposleni u ovim delatnostima, posmatrano u odnosu na nivo stručne spreme, primaju plate koje su među najvišim u Nemačkoj i u najvećem delu Evrope.
Kada se uzme u obzir da su za obavljanje poslova u ovim industrijama kriterijumi zapošljavanja i neophodnog obrazovanja uglavnom ujednačeni i u drugim zemljama, ne čudi činjenica da zaista veliki broj doseljenika i radnika na privremenom radu u Nemačkoj radi u ovim delatnostima.

Građevinski poslovi u Nemačkoj


Poslovi na građevini spadaju među najtraženije poslove kod ljudi koji se doseljavaju u Nemačku radi pronalaženja posla. Na gradilištima širom zemlje se zapošljavaju različiti profili radnika, a trend je da se poslednjih godina radnici zaposleni u nemačkim građevinskim preduzećima često šalju i u neke od susednih zemalja (Austrija, Francuska, Danska, Belgija) po pojedinačnim građevinskim projektima, gde rade od par nedelja do par meseci. Prisutna je i obrnuta situacija u kojima radnici, zaposleni u građevinskim kompanijama u susednim zemljama, dolaze i privremeno rade na nemačkim gradilištima.
Sektor građevine u Nemačkoj zapošljava kako ljude sa niskom stručnom spremom, tako i ljude sa visokim specijalizacijama u oblasti građevinarstva, opremanja nekretnina i projektovanja.

Na poslovima gde su nešto niži zahtevi u pogledu stručne spreme i poznavanja nemačkog jezika se zapošljavaju sledeći profili i zanimanja:
Građevinski radnik – posao koji podrazumeva obavljanje različitih poslova na gradilištima. Vrlo često zanimanje za ljude koji nemaju prethodno radno iskustvo u struci u zemlji iz koje dolaze. Građevinski radnici različitih profila u Nemačkoj su vrlo traženi i za njih uglavnom ima posla tokom cele godine, tj. ne zapošljavaju se u značajnom broju kao sezonski radnici ili po pojedinačnom građevinskom projektu.


Kranista – kod ovog posla u Nemačkoj je gotovo uvek neophodno prethodno radno iskustvo u radu sa kranom. Često poslodavac obučava i usavršava svoje zaposlene kraniste za rad na modernim i novim modelima kranova, bilo kroz obuku u okviru preduzeća ili kroz ulaganje u eksternu obuku.
Zavarivač – ovo zanimanje spada u najplaćenija zanimanja gde su zahtevi u pogledu stručne spreme niži u odnosu na druga zanimanja. Razlog tome su lošiji uslovi rada zavarivača i nepostojanje dovoljnog broja stručne radne snage među nemačkim državljanima. Za posao zavarivača nije neophodno posebno školsko obrazovanje, jer se posao najvećim delom uči na samom radnom mestu, ali je trend takav da nemački poslodavci minimizuju broj zapošljavanja sa nedovoljno obučenim zavarivačima i da sve više insistiraju na iskusnim zavarivačima. Kod ovog posla, za zaposlenje, uglavnom je neophodno da prođete testiranja u kvalitetu varenja kod samog poslodavca.

image
Zavarivač u Nemačkoj

Radnik na plinskim instalacijama – vrlo dobro plaćeno zanimanje, ali da biste obavljali ovaj posao u Nemačkoj, morali biste prethodno pribaviti sertifikat i licencu za rad sa gasom. Često su poslodavci spremni da finansiraju pribavljanje nemačkih sertifikata, ukoliko već posedujete odgovarajući sertifikat iz zemlje iz koje dolazite.
Instalater grejanja
Majstor za krov – radnici specijalizovani za izgradnju ili popravku krovova su prisutni na gotovo svim gradilištima. Osim učešća u izgradnji objekata, gde se oni pojavljuju pri završetku grube gradnje, majstori za krov mogu značajne poslove u Nemačkoj naći i kod privatnih domaćinstava kojima je neophodna zamena ili popravka krova. Najčešći poslodavci za ova zanimanja u Nemačkoj su građevinske kompanije, preduzimači i privatna domaćinstva.Ovde treba skrenuti pažnju i da su prethodno navedeni poslovi na građevini u grupi onih koji se često obavljaju van redovnih tokova u Nemačkoj, posebno kada su u pitanju zaposleni doseljenici i radnici na privremenom radu u Nemačkoj. Osnovni razlozi tome su uglavnom sledeći:
1. radom na crno radnici iz inostranstva preskaču proceduru pribavljanja radnih viza i drugih zahteva neophodnih da počnu da rade u Nemačkoj
2. radnici iz inostranstva na ovaj način izbegavaju obavezu dokumentovanja stečenog nivoa znanja nemačkog jezika
3. pojedini poslodavci su spremni da rizikuju kazne zbog ovakvog zapošljavanja zbog neplaćanja poreza i lakšeg zapošljavanja stranaca – nemaju obaveza obezbeđivanja sponzorstava i sličnih procedura kojim obezbeđuju radnu vizu za strane radnike

Sve u svemu, i radnici i poslodavci koji prihvataju rizik rada na crno smatraju da na taj način značajno lakše i jeftinije ostvaruju svoje ciljeve.
Nikako ne preporučujemo ovaj način rada i zapošljavanja, jer on nosi rizike novčanih kazni, deportovanja iz Nemačke, i na kraju, predstavlja krivično delo.

image
Pripremni radovi na gradilištu

Radna mesta u građevinskoj industriji kod kojih se zahteva visoko obrazovanje od potencijalnih kandidata za zaposlenje:
Menadžer projekta – kada je zaposlen u građevinskoj firmi u Nemačkoj, radi na organizaciji izgradnje kompletnog objekta ili određenih delova objekta. U tom smislu je ovo zanimanje ponekad jednu lestvicu niže od menadžera gradilišta.
Menadžer gradilišta – zadužen je za funkcionisanje celokupnog gradilišta. Zavisno od veličine gradilišta, može biti zadužen za organizaciju izgradnje jednog objekta ili više objekata. Za ovo zanimanje, poslodavci uglavnom traže da kandidati imaju fakultetsko obrazovanje iz oblasti građevine ili menadžmenta.
Arhitekta
Građevinski inženjer
Poslove arhitekata i inženjera obavljaju ljudi koji imaju odgovarajuće fakultetsko obrazovanje iz oblasti građevine. Oni koji imaju značajno radno iskustvo u ovoj struci, mogu napredovati na pozicije menadžera projekata ili menadžera gradilišta.Iako je uobičajeno da menadžer projekta bude nadležan za funkcionisanje celokupnog gradilišta, specifičnost ove delatnosti je ta da specijalisti u građevinskoj struci poput arhitekata ili inženjera mogu obavljati posao menadžera gradilišta, odnosno, projekta.

Poslovi u fabrikama u Nemačkoj


Broj najrazličitijih fabrika i proizvodnih preduzeća u Nemačkoj se konstantno povećava u poslednjih deset godina. Ove fabrike i preduzeća zapošljavaju veoma široku lepezu zanimanja koja su uglavnom vezana za rukovanje specijalnim mašinama i opremom u proizvodnji.
Specifičnost poslova u proizvodnim delatnostima, posebno u fabrikama, jeste da se aktivnosti uče na radnom mestu i da se zaposlenje na tim radnim mestima ne dobija nužno pod uslovom poznavanja načina obavljanja svakodnevnog posla.
Zbog veće važnosti poznavanja rukovanja opremom od poznavanja nemačkog jezika i školskog obrazovanja, veliki je broj stranaca koji se pod nešto povlašćenijim uslovima zapošljavaju u ovim fabrikama.

Neka od najčešćih zanimanja u nemačkim fabrikama koje obavljaju stranci su sledeća: Mehaničar
Mašinski radnik
Stolar – najčešće se zapošljava od strane pilana, drugih firmi u drvnoj industriji i u preduzećima koja proizvode nameštaj
Pomoćni radnik – zanimanje koje je najčešće prvo zanimanje za doseljenike bez radnog iskustva ili sa minimalnim ranijim radnim iskustvom u proizvodnji. Odlična je prilika za početak karijere ljudi koji se u Nemačku doseljavaju bez značajnijih znanja, sposobnosti i radnog iskustva u zemlji iz koje dolaze.
Krojač – uglavnom se zapošljava u nemačkim fabrikama za proizvodnju tekstila i odeće.
Mesar – najveću tražnju za mesarima imaju klanice, fabrike za preradu mesa i lanci maloprodaje prehrambenom robom.
Radnik na CNC mašini – u svim savremenijim nemačkim fabrikama, CNC mašina spada u osnovnu opremu, te je tražnja za radnicima koji znaju da upravljaju CNC mašinama konstantno visoka.
Paker / Radnik na pakovanju – posao na proizvodnim linijama fabrika, gde se proizvodi pakuju u odgovarajuću ambalažu i pripremaju za dalju distribuciju.

Na kraju možemo navesti da je najveći broj zaposlenih u proizvodnim preduzećima u Nemačkoj, dominantno zaposlenih u fabrikama različitih proizvoda, zaposlen sa punim radnim vremenom i na neodređeno vreme. U sektoru građevine u Nemačkoj je situacija nešto drugačija, pa se veći broj ljudi zapošljava na određeno vreme ili sezonski. No, potreba za radnicima u građevinskom sektoru je izuzetno velika u Nemačkoj, pa građevinski radnici lako prelaze sa jednog posla na drugi.


Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -