Posao i plata vozača kamiona u inostranstvu

Vozače kamiona zapošljavaju najrazličitija preduzeća, iz različitih oblasti poslovanja, često i ona čija osnovna delatnost poslovanja nije prevoz, transport i distribucija. Tako se, na primer, vozači kamiona vrlo često zapošljavaju u proizvodnim preduzećima, kojima je važno da sopstvene proizvode distribuiraju do krajnjih potrošača ili veleprodajnih i maloprodajnih objekata koji vrše dalju distribuciju proizvoda.

vozač kamiona
Fotografija Four4dots CCND 2.0

Najčešći poslodavci vozača kamiona su pored transportnih i špediterskih preduzeća, pošte i kurirska preduzeća (ekspresna dostava), firme koje se bave proizvodnjom hrane i pića, preduzeća koja proizvode različite mašine i opremu, preduzeća koja proizvode građevinske materijale, privredna društva koja se bave održavanjem i izgradnjom puteva i sl. Karakteristično je da vozači kamiona svoj posao obavljaju dominantno prevozeći robu i proizvode između udaljenijih mesta – do veleprodajnih magacina, distributivnih centara i ostalih većih skladišta van gradskih jezgara. Ovo zbog toga, što sve više gradova ograničava pristup kamionima unutar centra grada, pa se za distribuciju i prevoz unutar gradova koriste manja transportna sredstva, za čije upravljanje preduzeća mogu uposliti i vozače B kategorije.


Iako je širok spektar preduzeća i delatnosti u kojima se vozači kamiona mogu zaposliti, tendencija je u svetu, a sve više i u Srbiji, da se zaposlenje vozača kamiona sve više koncentriše u preduzećima specijalizovanim za transport i špediciju. Ovo zbog toga što preduzeća čija osnovna delatnost nije transport, sve više isključuju takozvane logističke poslove iz svog poslovanja i koriste usluge eksternih partnera, tj. transportnih i špediterskih preduzeća.

kamion pogled iz kabine
Fotografija Marco Valtas CCA 2.0

Vozač kamiona može obavljati posao za preduzeća u inostranstvu i vršiti prevoz robe u inostranstvu, ali isto tako, može biti zaposlen i u domaćim preduzećima i vršiti prevoz robe dominantno u inostranstvu. Naime, sve je veći broj preduzeća u Srbiji koja dobijaju internacionalne dozvole za prevoz, koje omogućavaju prevoz između domaćih i inostranih destinacija, gde se samo kao početna i krajnja destinacija pojavljuje Srbija.

Pravilo je da su plate vozača kamiona veće ukoliko obavlja prevoz većim delom u inostranstvu, od onih koji obavljaju prevoz kamionom u Srbiji ili manjim delom u inostranstvu. Plata vozača kamiona osim osnovnog dela obuhvata i dnevnice za prevoz, koje su značajno veće kod prevoza u inostranstvu i koje često mogu biti i veće od osnovnog dela zarade, kada vozač provodi veći broj dana na putevima u inostranstvu.

veliki kamion
Fotografija Randen Pederson CCSA 2.0

Plate vozača kamiona se značajno razlikuju po zemljama i mogu biti višestruko veće u razvijenim zemljama od manje razvijenih i nerazvijenih zemalja. Ova činjenica dovodi do trenda velike tražnje za poslovima u inostranstvu (razvijenim zemljama) kod zanimanja vozača kamiona. Dodatno na takav trend utiče i to što se obavljanje posla vozača kamiona ne razlikuje bitno od zemlje do zemlje. Često nije potrebno ni poznavanje maternjeg jezika zemlje u kojoj se vozač kamiona zapošljava ili se poznavanje jezika zahteva na minimalnom nivou.


Mesečna plata vozača kamiona se kreće od 300-400 američkih dolara u nerazvijenim zemljama Azije i Afrike, do 3.000-4.000 američkih dolara u najrazvijenijim zemljama, poput Amerike, Kanade, Velike Britanije i Australije. Mesečna zarada uglavnom zavisi od broja pređenih kilometara tokom meseca, broja radnih dana i nosivosti kamiona kojim se upravlja. U geografski manjim zemljama, poput Srbije i zemalja u njenom okruženju, značajan faktor mesečne zarade je i broj dana provedenih u inostranstvu i iznosa primljenih dnevnica za boravak u inostranstvu.

kamion
Fotografija Clive Darra CCSA 2.0

U poređenju sa prosečnim platama jedne zemlje, mesečna plata vozača kamiona je uglavnom za 20-30% veća. U poređenju sa neophodnim kvalifikacijama za posao vozača kamiona, plata je veća od prosečnih kvalifikacija radne snage jedne zemlje. Objašnjenje za više prosečne zarade leži u odgovornosti vozača kamiona u smislu da upravlja vrlo vrednom opremom – kamionom koji ponekad vredi i više stotina hiljada dolara. Npr. u Nemačkoj je prosečna plata poslednjih godina blizu 2.100 evra, dok je prosečna plata vozača kamiona i teretnih vozila u Nemačkoj blizu 2.500 evra.

Vozači kamiona se mogu angažovati od strane poslodavaca na više načina: stalno zaposlenje sa punim radnim vremenom, sezonski posao, honorarni posao ili zaposlenje po ugovoru. Zbog specifičnosti posla, vozači kamiona se često angažuju u parovima, obzirom da se na dužim vožnjama moraju menjati, jer je zakonima zemalja ograničen broj sati koji se može provesti u vožnji tokom 24 sata. Na ovaj način, poslodavci vozača kamiona pokušavaju da što više angažuju osnovno sredstvo u radu – kamion, sa iskorišćenjem od 2/3 radnog dana.

Vozačima kamiona koji traže posao u inostranstvu je neophodna međunarodna vozačka dozvola C ili D kategorije, koja se dobija nakon obavljanja određenog broja godina transporta unutar zemlje u kojoj je vozač kamiona rezident. Pored toga, za posao vozača kamiona u inostranstvu, kao i kod svih ostalih zanimanja, potrebna je radna dozvola, odnosno, viza za konkretnu zemlju. Delatnost teretnog transporta je regulisana oštrim propisima svih zemalja, koje na taj način štite sopstvene ekonomije i sopstvenu radno sposobnu populaciju. Teretni transport je, pored toga, regulisan međunarodnim sporazumima o transportu, koji ograničavaju način poslovanja transportnih preduzeća, a što sve posredno utiče i na probleme onih koji traže zaposlenje vozača teretnih vozila u inostranstvu.

Iskustva vozača kamiona u inostranstvu govore da su do poslova u razvijenijim zemljama dolazili uglavnom nakon pribavljanja svih potrebnih dokumenata neophodnih za rad u inostranstvu, jer izuzetno jake kontrole ne dozvoljavaju poslodavcima vozača kamiona da odstupaju od nacionalnih standarda.

veliki kamion
Fotografija 1nelly CCND 2.0

Na kraju, rezime potrebnih koraka da biste došli do posla vozača kamiona u inostranstvu:

- ispuniti uslove za dobijanje međunarodne vozačke dozvole za upravljanje kamionima i teretnim vozilima; imajte u vidu da je za posao vozača kamiona, iz perspektive poslodavca, mnogo važnije vaše iskustvo u upravljanju teretnim vozilima, nego posedovanje adekvatne vozačke dozvole i drugih sertifikata
- istražiti prosečne plate vozača u različitim zemljama i izabrati zemlju u kojoj želite da radite kao vozač kamiona; imajte u vidu da bi bilo značajno da poznajete bar osnove maternjeg jezika zemlje u kojoj biste tražili posao vozača kamiona
- proveriti da li pored neophodne radne vize i međunarodne vozačke dozvole C i D kategorije u konkretnoj zemlji postoje dodatni zakonski uslovi za obavljanje posla vozača kamiona; ukoliko postoje, proverite kako možete iste ispuniti.
- ukoliko se ne selite u zemlju u kojoj želite posao vozača teretnog vozila pre dobijanja istog, pokušajte da putem Interneta dođete do relevantnih sajtova koji objavljuju oglase za posao vozača kamiona i teretnih vozila
- ukoliko do posla vozača teretnog vozila dolazite preko posredničke agencije, proverite reference iste i iskustva korisnika usluga konkretne posredničke agencije

Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -