Nemačka - Poslovi u bolnicama i klinikamaZa ljude iz većine zemalja Evrope, prvenstveno onih koje ne pripadaju razvijenom zapadu i severu, rad u privatnim i državnim bolnicama i klinikama u Nemačkoj je poput posla iz snova. Izuzetno visoke plate, rad u savremenim uslovima, primena najsavremenijih metoda lečenja su samo neki od razloga zašto Nemačka privlači sve više stranih državljana za rad u svojim medicinskim institucijama.

Poslovi u oblasti zdravstvene zaštite i medicine u Nemačkoj spadaju u najpopularnije poslove za inostrane državljane koji žele raditi u Nemačkoj. Poslovi u oblasti medicine, osim što spadaju u najplaćenije u Nemačkoj, su i veoma brojni, jer Nemačka nema dovoljno sopstvene stručne radne snage u ovoj oblasti i prinuđena je na „uvoz“ medicinskih radnika iz drugih zemalja. U skladu sa tim, ova zemlja ima potpisane sporazume sa mnogim zemljama o olakšanom pristupu stranih državljanima koji žele raditi u oblasti medicine i zdravstva u Nemačkoj.

image
Medicinski poslovi u Nemačkoj

Najplaćeniji u ovoj oblasti su svakako lekari specijalisti u različitim oblastima medicine:
Pedijatar – osim u državnim i privatnim bolnicama, pedijatri često mogu naći posao i u školama, vrtićima i dnevnim boravcima za decu
Oftamolog – specijalisti oftamologije imaju širi izbor kada su u pitanju poslodavci, jer ih vrlo često pored bolnica, domova zdravlja i ambulanti u Nemačkoj angažuju privatne očne kuće, specijalizovane klinike, instituti i agencije, školske i edukativne institucije i sl.
Dermatolog
Lekar opšte prakse i dijagnostičar – zanimanje koje je pored stalne tražnje u medicinskim institucijama često i u oglasima za posao u drugim organizacijama, poput sportskih klubova, studentskih domova, udruženja starijih osoba i sl.
Ortoped
Neurolog
Anesteziolog – vrlo traženo zanimanje u privatnim i državnim klinikama u Nemačkoj, prvenstveno zbog široke lepeze poslova koje obavljaju zaposleni sa ovom specijalizacijom.
Hematolog
Urolog
Hirurg ili Plastični hirurg – specijalisti hirurgije u Nemačkoj su najplaćenija zanimanja među medicinskim zanimanjima. Prosečna plata plastičnog hirurga sa desetogodišnjim iskustvom u Nemačkoj prelazi 6.500 evra mesečno, što je višestruko više od plate hirurga većine zemalja u svetu.
Kardiolog – uz specijaliste hirurgije, kardiolozi i kardiohirurzi su takođe među najplaćenijim poslovima lekara specijalista u Nemačkoj
Alergolog
Endokrinolog
Psihijatar

Bolnice i klinike u Nemačkoj mogu zahtevati od zaposlenih posebne licence za obavljanje posla, što zavisi od institucije i pokrajine u Nemačkoj u kojoj se nalazi bolnica ili klinika. Vrlo je čest slučaj da se novozaposleni iz inostranstva primaju u radni odnos pod posebnim uslovima, koji podrazumevaju neku vrstu obavljanja pripravničkog staža, bez obzira na prethodno radno iskustvo u zemlji iz koje dolaze. U tom periodu akcenat je na tome da novozaposleni nauči procedurama bolnice ili klinike i da koristi nemački jezik na potrebnom nivou svakodnevne konverzacije na radnom mestu. Istovremeno, u tom periodu poslodavac procenjuje kvalitete novozaposlenog i vrednost koju donosi za instituciju u kojoj će raditi, a što se odražava na njegova buduća primanja i konačnu odluku o prijemu u stalni radni odnos.

image
Bolnica u Nemačkoj

Važno je napomenuti i da mnoge specijalizacije poput anesteziologa, hirurga, dijagnostičara i sl. mogu značajno uvećati svoja mesečna primanja pohađanjem posebnih kurseva i dobijanja dodatnih licenci poput licence za rad u vozilima u pokretu, licence za rad tokom transporta pacijenata u helihopteru, licence za prekovremeni rad i sl.
Generalno, nemački zdravstveni sistem velika ulaganja vrši u usavršavanje kadrova koji dolaze iz inostranstva, pa nisu retke dokvalifikacije kako za lekare početnike, tako i za niže medicinsko osoblje poput medicinskih sestara i asistenata. Kada su u pitanju lekari specijalisti, većina nemačkih klinika nudi stimulativne pakete za one zaposlene lekare koji se usavršavaju i licenciraju za dodatna polja rada u svojoj specijalizaciji.Druga grupa vrlo traženih medicinskih zanimanja u Nemačkoj su medicinski tehničari, medicinske sestre, bolničari, laboranti i druga slična zanimanja. Za ova zanimanja takođe važe povlašćena pravila za zapošljavanje ljudi iz drugih zemalja u Nemačkoj, pa je i interesovanje ljudi iz ove struke, koji dolaze iz zemalja gde su ta zanimanja manje plaćena, veoma veliko. U sledećoj listi najtraženijih medicinskih zanimanja iz ove grupe klikom na pojedinačno zanimanje možete dobiti informacije o konkretnom poslu – plate, uslovi zaposlenja, beneficije i sl. :

Radnik hitne pomoći – da biste obavljali posao radnika hitne pomoći u Nemačkoj, neophodno je da pored stručne spreme i radnog iskustva kao medicinskog tehničara ili medicinske sestre, steknete odgovarajući sertifikat za pružanje pomoći pacijentima u uslovima hitne pomoći.
Asistent u laboratoriji
Laboratorijski tehničar
Asistenti u laboratoriji i laboratorijski tehničari vrlo često ne rade u bolnicama i klinikama, već u specijalizovanim institucijama za laboratorijske analize, koje nemaju direktan kontakt sa pacijentima.

image
Laboratorijski tehničar u Nemačkoj

Medicinski tehničar
Medicinska sestra (bolničar)
Medicinski laboratorijski tehničar
Medicinski tehničari, bolničari i medicinske sestre u Nemačkoj ostvaruju prosečne mesečne zarade od 2.000 do 3.500 evra zavisno od godina radnog staža u struci, mestu u hijerarhiji (glavne sestre i licencirane medicinske sestre imaju značajno veće plate) i institucije u kojoj rade. Zbog toga razlike između plate početnika na ovom poslu i iskusnih radnika mogu biti i do 100% niže/više. Često institucije koje zapošljavaju medicinske sestre i tehničare finansiraju kurseve za licenciranje istih, uz ugovornu obavezu da narednih nekoliko godina ostanu zaposleni u istoj instituciji.
Farmaceutski tehničar
Terapeut
Radnik hitne pomoći na terenu– najčešće je za ovaj posao neophodno da radnik ima prethodno radno iskustvo kao medicinski tehničar, medicinska sestra ili lekar specijalizacije dijagnostika, hirurgija i anesteziologija i da dodatno stekne licencu za rad u uslovima drumskog i avio transporta pacijenata.

Na kraju ćemo zbog specifičnosti posla izdvojiti zanimanja u stomatologiji:
Stomatolog
Zubni tehničar
Posao stomatologa spada u grupu deset najplaćenijih u Nemačkoj, sa platama koje se u proseku kreću od 7.000 do 10.000 evra mesečno, predstavljaju svakako jedno od elitnih zanimanja u medicinskom sektoru i uopšte u celokupnoj ekonomiji.

image
Stomatološka ordinacija u Nemačkoj

Osim u bolnicama i klinikama, mnoga medicinska zanimanja u Nemačkoj su tražena i u drugim organizacijama poput domova za stara lica, dnevnim dečijim boravcima, agencijama za pružanje medicinske i zdravstvene pomoći u kućama korisnika usluga i sl. Pored ljudi sa medicinskim obrazovanjem i znanjima, poput lekara specijalista i pomoćnog medicinskog osoblja, ove organizacije često zapošljavaju i ljude koji ne moraju biti nužno medicinske specijalnosti za obavljanje sledećih poslova:

Negovateljica za starije (gerontodomaćica)
Osoba za čuvanje dece
Lični trener
Maser


Pored radnika medicinskih nauka, ove poslove mogu obavljati i osobe koje stručnom spremom ne pripadaju medicinskom sektoru, ali su završili odgovarajuće kurseve u Nemačkoj i stekli odgovarajuće licence za obavljanje ovih poslova.
Za razliku od prethodno navedenih poslova, poslednja četiri zanimanja često se monetizuju i pružanjem privatnih usluga, sa ili bez posredničkih agencija, a posao obavljaju u domovima korisnika usluga, poput rada na terenu.

Nemačka ima brojne eminentne medicinske institucije i teško je izdvojiti najbolje. Čak 12 medicinskih institucija u Nemačkoj je rangirano među prvih 100 u svetu. Neke od tih institucija su: Univerzitetska klinika u Hajdelbergu, Univerzitetska klinija Hamburg, Klinika i Poliklinija Ludwig Maksimilians pri Univerzitetu u Minhenu i Klinika Johanes Gutenberg u Majncu.
Zbog već pomenutog nedostatka medicinskog osoblja u Nemačkoj i sve većih emigracija stručnog osoblja iz drugih zemalja, nadležne državne institucije u Nemačkoj nude programe prilagođavanja, učenja nemačkog jezika i priznavanja inostranih diploma ili doškolovavanja za strance koji žele da se zaposle u ovoj oblasti.

Poslednjih godina je zbog popularnosti emigracije u Nemačku radi pronalaženja posla u sektoru medicine, učvršćeno pravilo da se zahteva nivo znanja nemačkog jezika na nivou B1. U skladu sa trendovima, postoji veliki broj lingvističkih škola u zemljama van nemačke, koje nude programe učenja nemačkog jezika sa akcentom na specijalizaciju za upotrebu u „medicinskom okruženju“. Imajte u vidu da na tome ne insistiraju nadležni organi Nemačke, čija je dužnost dodeljivanje radnih viza za ino radnike, već da je više reč o marketinškim kursevima lokalnih škola i da je većina poslodavaca spremna da finansira ove kurseve za novozaposlene iz inostranstva, kako bi se lakše prilagodili svom radnom okruženju.


Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -