Poslovi i plate u Nemačkoj za radnike iz inostranstva


Nemačka je jedna od država sa najsnažnijom i najrazvijenijom ekonomijom u svetu, jedna od najpoželjnijih destinacija za ljude koji žele posao u inostranstvu i svakako zemlja koja spada u grupu onih sa najvećim brojem zaposlenih stranih državljana u sopstvenoj ekonomiji.
U ovoj zemlji je prisutna stalna potražnja za radnicima iz inostranstva, jer razvijena ekonomija otvara nova radna mesta, koja Nemci ne mogu popuniti iz sopstvenih resursa. Razvijeno tržište poslova u ovoj zemlji garantuje visoke plate svim zaposlenima, koje su među najvišim u svetu, pa je i potražnja za otvorenim radnim mestima u Nemačkoj od strane ljudi iz drugih zemalja izuzetno velika.

Poslovi pružanja privatnih usluga u Nemačkoj


Privatne usluge u Nemačkoj vrlo često obavljaju stranci. Činjenica da se ovi poslovi često obavljaju van formalnih tokova, kroz tzv. „rad na crno“, svrstava privatne usluge u grupu poslova gde su rasponi plata jako veliki, jer se isplate zarada često vrše u gotovini, plaćanje se vrši po satu i ne postoji stabilnost u ovom zaposlenju.
Ugovaranje ovih poslova se uglavnom vrši u direktnim razgovorima sa korisnicima usluga, sam posao se najčešće obavlja u prostoru (kući ili stanu) korisnika usluga i svi uslovi obavljanja posla su predmet pregovaranja, pa su moguća značajna odstupanja u platama u odnosu na zvanične statistike.
Do ovih poslova se uglavnom dolazi preko ličnih kontakata, mreže ljudi koje poznajete u Nemačkoj ili preko oglasa koje možete objaviti sami, bilo preko sajtova za zapošljavanje ili putem flajera i mini plakata koji se ostavljaju na oglasnim površinama u gradovima.
U ovoj grupi poslova u Nemačkoj izdvajamo sledeće najčešće:

Radnica u salonu lepote – radnice u salonima lepote širom Nemačke svoje usluge pružaju i privatnim korisnicima, kao opciju rada na terenu, a sve u sklopu osvajanja što većeg udela na tržištu.
Kozmetičarka
Frizer
Šminker

Navedena tri posla se uglavnom rade u salonima lepote i wellness centrima u Nemačkoj, ali obzirom da postoji i stalna tražnja privatnih korisnika za uslugama koje pružaju saloni lepote, vrlo je česta pojava da se ovi poslovi u Nemačkoj obavljaju i na terenu.
Maser – poslove masera najčešće obavljaju fizioterapeuti, ali obzirom da se ove usluge pružaju najčešće privatno, ovaj preduslov nije obavezan. Podrazumeva se da ako želite da obavljate ovaj posao u domovima korisnika usluga, morate imati kompletnu opremu poput mobilnog stola za masiranje, ulja za masiranje i sl.
Negovateljice za starije osobe – ovaj posao se najčešće obavlja u domovima za stare osobe i u medicinskim institucijama, međutim, potrebe nemačkih porodica za gerontodomaćicama su sve veće sa starenjem stanovništva, pa se zapošljavanje na ovim poslovima vrši i direktno u aranžmanima sa porodicama i pojedinačnim domaćinstvima.

Moler – sa prosečnom platom od oko 2.000 evra mesečno, poslovi molera spadaju među poželjnije u ovoj grupi poslova u Nemačkoj.
Baštovan
Majstor za popravke kućnih uređaja
Potrebe nemačkih domaćinstava za uslugama uređenja i održavanja kuća i stanova su sve veće. Zato za poslovima servisiranja kućnih uređaja, uređenja doma i dvorišta postoji ogromna tražnja koju obavljaju ili nemačka preduzeća za servisiranje i uređenje ili pojedinačne „zanatlije“ – haus majstori, specijalisti za pružanje ovih usluga.

Poslovi na građevini


Poslovi na građevini spadaju su najčešći izbor kod ljudi koji se doseljavaju u zapadne zemlje radi pronalaženja posla. Takva je situacija i u Nemačkoj. Ovo prvenstveno zbog toga, što su zahtevi kod zapošljavanja stranaca u građevini vrlo niski i doseljenici kao svoju "ulaznu kartu" često koriste ovu vrstu poslova, da bi u budućnosti pronašli neki bolji i plaćeniji posao. Građevinski projekti u Nemačkoj su takvi da zahtevaju zapošljavanje najrazličitijih profila i profesija – od onih sa najnižom stručnom spremom za poslove zidara, građevinskih radnika ili pomoćnih radnika, do zanimanja sa visokom stručnom spremom u oblasti građevinarstva, opremanja nekretnina i projektovanja, poput arhitekata i inženjera, elektroinženjera ili menadžera gradilišta.

image
Građevinski poslovi u Nemačkoj

Detaljniji vodič o zapošljavanju na poslovima u građevinskoj industriji u Nemačkoj pogledajte u posebnom članku: Nemačka – Poslovi u građevini i proizvodnji.

Prodaja i maloprodaja


Poslovi u prodaji u Nemačkoj predstavljaju poslove kod kojih osnovna plata ne spada u visoke, ali su bonusi i nagrade za dobro obavljene poslove izuzetno dobro plaćeni, pa posmatrano po ukupnim primanjima zaposleni na ovim poslovima pripadaju grupi iznadprosečno plaćenih.

U grupi prodajnih poslova koji su najniže plaćeni u Nemačkoj spadaju:
Ulični prodavac – zaposleni na ovim poslovima mogu vršiti prodaju najrazličitijih proizvoda na javnim mestima: suveniri, brza hrana, pića, novine i sl. Posao uličnog prodavca obavljaju uglavnom početnici u prodaji i to je često ulazna karta za ljude koji traže posao u prodaji, a nemaju radno iskustvo.
Prodavac karata – posao prodavca karata u Nemačkoj se obavlja u zatvorenim prostorima (npr. karte za bioskope, muzeje, zabavne parkove) ili na javnim mestima, kada je potrebno da prodavac animira slučajne prolaznike za posete određenim atrakcijama u gradu.
Prodavac sladoleda – sezonski posao, koji je veoma popularan za studente ili učenike, koji provode slobodno vreme u Nemačkoj (bilo da su Nemci ili stranci). Veliki broj otvorenih radnih mesta za ove poslove postoji u svim gradskim sredinama u Nemačkoj tokom letnjih meseci.
Radnik u prodavnici
Radnik u supermarketu
Kasir (blagajnik)Poslovi radnika u prodavnici ili supermarketu podrazumevaju pored poslova direktne prodaje i obavljanje pomoćnih poslova u poslovnicama – čišćenje prostora, popunjavanje rafova i sl. Slična je situacija i sa kasirima i blagajnicima, koji pored poslova naplate, obavljaju i poslove prodaje i pomoćnih poslova u objektima gde rade.

image
Poslovi u marketima u Nemačkoj

Ovo su poslovi koji su odlični za mlade ljude i početnike bez radnog iskustva u prodaji, koji dolaze iz inostranstva, jer tokom obavljanja poslova mogu naučiti osim jezika i sve bitne procedure i steći sposobnosti neophodne za poslove u prodaji koji su više plaćeni i do kojih će doći tokom svoje karijere u prodaji.

Poslovi u prodaji u Nemačkoj koji spadaju u grupu bolje plaćenih su:
Menadžer za odnose sa klijentima – ovaj posao je poznat i pod nazivom Key account manager, a odnosi se na obavljanje poslova u prodaji sa važnijim kupcima preduzeća. Na ovim poslovima se zapošljavaju uglavnom ljudi koji imaju dosta iskustva u poslovima prodaje na nižim nivoima (npr. radnici u prodajnim objektima, koordinatori prodaje više prodajnih objekata i sl.)
Prodavac automobila – posao koji iako pripada nižim u hijerarhiji, zahteva od kandidata prethodno radno iskustvo. Nemci posebnu pažnju posvećuju prodaji automobila, kao jednog od prepoznatljivih nemačkih brendova, pa na ovoj poziciji upošljavaju samo prodavce koje smatraju vrlo perspektivnim i sposobnim. Bonusi za dobru prodaju kod ovog zanimanja u Nemačkoj su izuzetno visoki i često nadmašuju i samu osnovnu platu prodavca automobila.
Prodajni savetnik – posao koji možete obavljati nakon dokazane uspešnosti kao prodavac robe ili usluga. Ovaj posao u Nemačkoj uglavnom nude poslodavci koji prodaju kompleksnije proizvode i usluge. Prodajni savetnik u svom poslu uglavnom nastupa prema svakom pojedinačnom kupcu, pa se uglavnom i zapošljava za prodaju skupih proizvoda i roba.
Generalno, da biste obavljali posao u prodaji kao stranac u Nemačkoj, neophodno je da koristite nemački jezik na izuzetno visokom nivou i da posedujete sposobnosti koje se standardno traže kod ove vrste poslova: komunikativnost, orijentisanost ka kupcu, ljubaznost i predusretljivost, prodajne sposobnosti, sposobnosti prezentovanja i sl.

Poslovi obezbeđenja u Nemačkoj


Poslovi obezbeđenja u Nemačkoj su još jedna grupa poslova koje vrlo često obavljaju stranci. Ovo su poslovi u kojima su traženi nivo stručne spreme i poznavanja nemačkog jezika za obavljanje posla na minimalnom nivou.
Ukoliko tražite posao obezbeđenja sa posedovanjem oružja, biće neophodno da obezbedite potvrde iz zemlje iz koje dolazite da niste krivično gonjeni, ali i da pribavite odgovarajuće sertifikate i dozvole za nošenje i korišćenje oružja u Nemačkoj. U poslu pribavljanja ovih dozvola vrlo često će vam pomoći i sam poslodavac.


Najčešći poslovi u oblasti obezbeđenja i sigurnosti u Nemačkoj su:
Telohranitelj – angažuju ga agencije za privatno obezbeđenje ili privatna lica. Da biste obavljali ovaj posao, uglavnom se zahteva da imate položen odgovarajući kurs ličnog obezbeđenja u Nemačkoj.
Radnik obezbeđenja – zapošljava se u najrazličitijim firmama u Nemačkoj. Iako je najviše zaposlenih u agencijama za obezbeđenje, radnici obezbeđenja se zapošljavaju i u maloprodajnim lancima, ugostiteljskim objektima, hotelima, sportskim centrima, skladištima, distributivnim centrima i sl.
Spasilac – posao se obavlja na bazenima, u zabavnim parkovima i javnim kupalištima. Posao spasioca možete obavljati bez posebnog stručnog obrazovanja, ali će poslodavci u okviru procedure zapošljavanja zahtevati da prođete testove fizičke spremnosti, koje uglavnom sami organizuju.
Noćni čuvar – poslove noćnog čuvara uglavnom nude preduzeća koja imaju skladišta, tržni centri, juvelirnice, poslovne centre koji izdaju prostore drugim firmama i sl. Ovo je posao kod koga su najniži zahtevi u pogledu stručnog obrazovanja, fizičke spremnosti, poznavanja jezika od svih poslova iz oblasti obezbeđenja.
Tehničar alarmnih sistema – kod ovog posla zahtevi poslodavca su usmereni na tehničke sposobnosti kandidata za posao, umesto fizičkih, što je slučaj kod ostalih zanimanja u oblasti obezbeđenja. Poznavanje standarda u instaliranju i rukovanju alarmnim sistemima je prednost koja će se uvažiti kod kandidata za ovaj posao.
Radnik obezbeđenja u banci – iako se obavlja u banci, zaposlenje radnika obezbeđenja je uglavnom u nadležnosti preduzeća i agencija za obezbeđenje, čije usluge banke koriste. Radnik obezbeđenja u banci može raditi kao fizičko obezbeđenje u poslovnicama banke ili kao obezbeđenje transporta novca između poslovnica banaka.

Neke od većih kompanija u Nemačkoj u oblasti obezbeđenja i sigurnosti su: AMZ Sicherheitsdienste, Sicherheits Service Goldmann, Imperial German Security (IGS), German Security i German Maritime Security GmbH.

Poslovi u sportu


Poslovi u sportu obuhvataju grupu zanimanja za kojima postoji izuzetno velika tražnja od strane ljudi iz drugih zemalja koji traže posao u Nemačkoj. Razlozi su uglavnom što kod ovih poslova nije neophodno dobijanje posebnih sertifikata za rad, uglavnom se priznaje formalno obrazovanje u ovim oblastima iz drugih zemalja i niži su kriterijumi za nivo poznavanja nemačkog jezika.

image
Poslovi u oblasti sporta i rekreacije

Ljudi koji rade na ovim poslovima su angažovani od strane sportskih organizacija, klubova, privatnih škola, rekreacionih centara, ali vrlo često i privatno od strane porodica i fizičkih lica, poput ličnih trenera ili instruktora za decu i odrasle za rekreaciju i sportove poput instruktora joge, instruktora plesa, instruktora plivanja, instruktora jahanja ili instruktora skijanja.
Sportski centri, fitnes i aerobik klubovi i teretane uglavnom imaju potrebe za zapošljavanjem sledećih profila: fitnes instruktor, instruktor aerobika, instruktor tenisa, radnik u teretani i sl.

Ukoliko neki od navedenih poslova imajte u vidu da poslodavci i agencije za zapošljavanje u Nemačkoj mogu od vas zahtevati da prođete medicinske testove ili različite testove fizičke kondicije.

Poslovi u delatnosti transporta i saobraćaja u Nemačkoj


Zavisno od toga da li ste:
- Vozač B kategorije
- Vozač C kategorije
- Vozač D kategorije
odrediće opseg poslova koje možete raditi kao vozač u Nemačkoj.

Detaljnije informacije o poslovima u sektoru transporta i saobraćaja u Nemačkoj pogledajte u posebnom članku: Nemačka – Poslovi vozača i poslovi u automobilskoj industriji

Menadžerski poslovi u Nemačkoj


Menadžerski poslovi u Nemačkoj spadaju u grupu najplaćenijih. Mogu ih obavljati isključivo ljudi sa visokim obrazovanjem i značajnim radnim iskustvom. Prethodno radno iskustvo u Nemačkoj se uvek smatra plusom kada su u pitanju menadžerski poslovi, pa ove poslove uglavnom dobijaju stranci sa dugogodišnjim prethodnim radnim iskustvom u Nemačkoj ili nemački državljani, koji su i obrazovanje i radno iskustvo stekli u Nemačkoj.

image
Poslovi za menadžere u Nemačkoj

Menadžerski poslovi postoje na različitim nivoima – niži, srednji i viši menadžment. Lestvica, tj. nivo menadžmenta određuje i visinu plate za određenu poziciju. U Nemačkoj postoji i veliki broj internacionalnih kompanija, koje čak preferiraju multietničnost u svojim timovima, pa zbog toga i upošljavaju strance na ovim pozicijama. Zanimljivo je da kod ovih kompanija engleski jezik može biti zvanični jezik kompanije u većem broju slučajeva, nego što je to slučaj sa nemačkim jezikom.

Menadžer prodavnice
Menadžer skladišta
Menadžer restorana

Ova tri menadžerska posla spadaju u grupu nižeg ili srednjeg menadžmenta, zavisno od veličine kompanije u kojoj se obavljaju. Sva tri posla se odnose na vođenje posla u jednoj poslovnoj jedinici preduzeća. Ove poslove uglavnom dobijaju radnici koji su ranije obavljali niže poslove na hijerarhijskoj lestvici u istom preduzeću ili radnici koji dolaze iz drugih preduzeća sa istih radnih mesta.

Marketing menadžer
Menadžer bezbednosti
Menadžer (upravnik) hotela
IT menadžer
Menadžer gradilišta

Prethodnih pet menadžerskih poslova spadaju uglavnom u grupu srednjeg menadžmenta, ali zavisno od veličine firme, mogu pripasti i grupi višeg menadžmenta. U skladu sa navedenim, zarade kod poslednjih pet menadžerskih zanimanja su veće nego kod prethodna tri navedena.

Administracija


Administrativni poslovi takođe spadaju u vrlo interesantne za ljude koji dolaze u Nemačku da bi našli posao. Za obavljanje ovih poslova je porebno poznavanje nemačkog jezika na visokom nivou, minimum B1. Ovi poslovi podrazumevaju rad u podršci menadžmentu preduzeća i osnovni poslovi se sastoje od sledećih aktivnosti:
- odgovaranje na pozive klijenata i kolega
- zakazivanje sastanaka
- pisanje pisama i priprema dokumenata neophodnih za svakodnevni rad nadređenih
- unos podataka u baze preduzeća i revizija istih
- priprema različitih izveštaja o poslovanju

Zanimanja u Nemačkoj koja obavljaju navedene aktivnosti su:
Sekretar / Sekretarica
Asistent u kancelariji
Daktilograf


Poslednjih godina iz ove grupe poslova se stvorilo i zanimanje virtuelnog asistenta, koji obavlja sve navedene administrativne aktivnosti bez fizičkog prisustva u kancelarijama preduzeća. Za ovaj posao se koriste Internet, VOIP i video pozivi kao osnovni alati kojima se prevazilazi fizička udaljenost. Kao i kod drugih poslova koji se obavljaju online / virtuelno, prednost rada kao virtuelnog asistenta za strance je činjenica da ne moraju obezbeđivati vizu za Nemačku i dozvole za rad u ovoj zemlji.

Poslovi u oblasti medicine i zdravstva u Nemačkoj


Imajući u vidu izuzetno veliku ponudu poslova za strance u nemačkim privatnim i državnim bolnicama i klinikama, kao i veliku tražnju za ovim poslovima od strane medicinskih stručnjaka većine zemalja Evrope, pripremili smo detaljniji vodič o Poslovima u bolnicama i klinikama u Nemačkoj.

Poslovi u restoranima i hotelima


Možda i najveći deo ljudi, koji su poreklom sa Balkana na privremenom radu u Nemačkoj, radi u ugostiteljskim delatnostima. Zbog toga smo pripremili opširniji vodič za Poslove u hotelima i restoranima u Nemačkoj

Poslovi u sektoru proizvodnje


Proizvodna preduzeća i fabrike u Nemačkoj su veoma brojne. U njima radi ogroman broj radnika na privremenom radu u Nemačkoj i doseljenika iz drugih zemalja. Proizvodnja kao delatnost zapošljava široku lepezu radnika sa najrazličitijim specijalnostima i različitim nivoima stručne osposobljenosti.
Najveći je svakako broj zaposlenih koji su uglavnom vezani za rukovanje specijalnim mašinama i opremom u proizvodnji. Uobičajene aktivnosti radnika zaposlenih na poslovima u fabrikama se uče uglavnom na radnom mestu od iskusnijih radnika i manji je značaj prethodne stručne osposobljenosti i radnog iskustva, kao i poznavanja nemačkog jezika.

Detaljnije informacije o poslovima u fabrikama i u proizvodnji u Nemačkoj pogledajte u posebnom članku: Nemačka – Poslovi u građevini i proizvodnji

Poslovi u auto industriji u Nemačkoj


Nemačka u automobilskoj industriji zapošljava stotine hiljade radnika – u proizvodnji automobila, auto delova, kod prodavaca i dilera automobila, kao i u servisima za održavanje i popravke automobila.
Na ovim poslovima se vrlo često zapošljavaju strani državljani, kako zbog toga što je većini radnika potrebna obuka na samom radnom mestu (u čemu Nemci nemaju prednost u odnosu na strance), kao i zbog toga što su neke od bitnih elemenata pri zapošljavanju poput nivoa poznavanja nemačkog jezika, nostrifikacije prethodnog stečenog stručnog obrazovanja i priznavanja ranijeg radnog iskustva, kod poslova u ovoj industriji manje važni.
Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -