Drayber ng Bus Republika ng Irlanda - Suweldo, Paano magkatrabaho

Magkano ang sahod ng isang - Drayber ng Bus Republika ng Irlanda?
Paano magkatrabaho - Drayber ng Bus Republika ng Irlanda?

 


Ang pinakapopular na mga lungsod para magkatrabaho (o para matanggap sa trabaho) ay: Dublin (kabisera), Cork, Limerick, Tallaght, Waterford, Drogheda, Dundalk, Galway

Sahod para sa trabaho: Drayber ng Bus Republika ng Irlanda - USD 2589
Average na suweldo Republika ng Irlanda - USD 2877
Opisyal na pera: EUR (Euro)

Ang epekto ng karanasan sa trabaho sa suweldo:
Batikan: + 10%
Gitnang-karir: + 4%
Trabahong entry-level: - 8%

 

Tsart: (1) Suweldo - Drayber ng Bus (2) Average na suweldo - Republika ng Irlanda


 

Tsart: (1) May karanasan (2) Gitnang-karir (3) Bagong-pasok

Mga benepisyo ng mga empleyado
Plano ng pensiyon: Madalas meron
Segurong pangkalusugan: Oo
Panloob at panlabas na mga kurso sa pagsasanay: Hindi
Plano sa pagpapaunlad ng karir ng mga empleyado: Hindi madalas

Mga karaniwang kahingian ng trabaho
Antas ng edukasyon: Mataas na paaralan
Sertipikasyon: Kinakailangan
Literasi sa kompyuter: Di-kailangan
Panahon ng probasyon: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Opisyal na wika: Irlandes, Ingles
Kaalaman sa wikang banyaga: Di-kailangan
Lisensiya sa pagmamaneho: Kinakailangan
Karanasan sa trabaho: Epekto sa suweldo - Katamtaman

Uri ng trabaho:
Full-Time na Trabaho
Part-Time na Trabaho
Sektor ng Industriya: mga trabaho sa transportasyon at paglalakbay

Oras ng trabaho at bayad na pag-leave
Mga araw ng trabaho: Lunes - Biyernes
Oras ng trabaho kada linggo: 40
Labis na oras ng trabaho: Hindi
Bayad na mga araw ng bakasyon: 20 (Ang kontrata ay maaaring naiiba)
Bayad na mga pampublikong araw ng pahinga: 9
Tanghalian: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Pinakamahabang oras ng tanghalian: 30 minuto
Pleksibleng oras sa trabaho: Hindi

Rate ng kawalan ng trabaho Republika ng Irlanda - 5.8%
Edad ng pagreretiro Republika ng Irlanda - 66

Alamin dito – suweldo para sa ibang mga okupasyon - Republika ng Irlanda

Mga katulad na trabaho:

Drayber ng trak

Drayber ng Taxi

Drayber sa Pagdeliber

Drayber ng Uber

Drayber ng limo 

Suweldo - Drayber ng Bus: (1) Republika ng Irlanda (2) United Kingdom (3) Iceland


 

Suweldo - Republika ng Irlanda: (1) Drayber ng Bus (2) Drayber ng Tram (3) Drayber ng trak ng gas


Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -