Drayber ng Bus United Kingdom - Mga Trabaho at Suweldo, Paano magkatrabaho

Magkano ang sahod ng isang - Drayber ng Bus United Kingdom?
Paano magkatrabaho - Drayber ng Bus United Kingdom?
Ano ang mga karaniwang kinakailangan sa trabaho para sa trabahong ito?
Drayber ng Bus United Kingdom - Ano ang mga karaniwang kinakailangan o kwalipikasyon sa mga pag-post ng trabaho?

 


Ang pinakapopular na mga lungsod para magkatrabaho (o para matanggap sa trabaho) ay: Londres (kabisera), Birmingham, Liverpool, Nottingham, Sheffield, Manchester

Sahod para sa trabaho: Drayber ng Bus United Kingdom - USD 2724
Average na suweldo United Kingdom - USD 3027
Ang mga suweldo ay binabayaran sa lokal na pera: GBP (Pound sterling)

Ang epekto ng karanasan sa trabaho sa suweldo:
Batikan: + 10%
Gitnang-karir: + 4%
Trabahong entry-level: - 8%

 

Tsart: (1) Suweldo - Drayber ng Bus (2) Average na suweldo - United Kingdom


 

Tsart: (1) May karanasan (2) Gitnang-karir (3) Bagong-pasok 

Suweldo - Drayber ng Bus: (1) United Kingdom (2) Republika ng Irlanda (3) Iceland


 

Suweldo - United Kingdom: (1) Drayber ng Bus (2) Drayber ng Tram (3) Drayber ng trak ng gas


Mga benepisyo ng mga empleyado
Plano ng pensiyon: Madalas meron
Segurong pangkalusugan: Oo
Panloob at panlabas na mga kurso sa pagsasanay: Hindi
Plano sa pagpapaunlad ng karir ng mga empleyado: Hindi madalas

Mga karaniwang kahingian ng trabaho
Antas ng edukasyon: Mataas na paaralan
Sertipikasyon: Kinakailangan
Literasi sa kompyuter: Di-kailangan
Panahon ng probasyon: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Opisyal na wika: Ingles
Kaalaman sa wikang banyaga: Di-kailangan
Lisensiya sa pagmamaneho: Kinakailangan
Karanasan sa trabaho: Epekto sa suweldo - Katamtaman

Uri ng trabaho:
Full-Time na Trabaho
Part-Time na Trabaho
Sektor ng Industriya: mga trabaho sa transportasyon at paglalakbay

Oras ng trabaho at bayad na pag-leave
Mga araw ng trabaho: Lunes - Biyernes
Oras ng trabaho kada linggo: 40
Labis na oras ng trabaho: Hindi
Bayad na mga araw ng bakasyon: 28 (Ang kontrata ay maaaring naiiba)
Bayad na mga pampublikong araw ng pahinga: 0
Tanghalian: Hindi madalas para sa ganitong uri ng trabaho
Pinakamahabang oras ng tanghalian: 1 oras
Pleksibleng oras sa trabaho: Hindi

Rate ng kawalan ng trabaho United Kingdom - 4.1%
Edad ng pagreretiro United Kingdom - 66

Alamin dito – suweldo para sa ibang mga okupasyon - United Kingdom

Mga katulad na trabaho:

Drayber ng trak

Drayber ng Taxi

Drayber sa Pagdeliber

Drayber ng Uber

Drayber ng limoTerms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -