Drayber ng Uber Malaysia - Suweldo, Paano magkatrabaho

Magkano ang sahod ng isang - Drayber ng Uber Malaysia?
Paano magkatrabaho - Drayber ng Uber Malaysia?

 


Ang pinakapopular na mga lungsod para magkatrabaho (o para matanggap sa trabaho) ay: Kuala Lumpur (kabisera), Subang Jaya, Kota Bharu, Klang, Johor Bahru, Ipoh, Kuching, Shah Alam

Sahod para sa trabaho: Drayber ng Uber Malaysia - USD 928
Average na suweldo Malaysia - USD 867
Opisyal na pera: MYR (Ringgit ng Malaysia)

Ang epekto ng karanasan sa trabaho sa suweldo:
Batikan: + 7%
Gitnang-karir: + 4%
Trabahong entry-level: - 6%

 

Tsart: (1) Suweldo - Drayber ng Uber (2) Average na suweldo - Malaysia


 

Tsart: (1) May karanasan (2) Gitnang-karir (3) Bagong-pasok

Mga benepisyo ng mga empleyado
Plano ng pensiyon: Hindi
Segurong pangkalusugan: Hindi
Panloob at panlabas na mga kurso sa pagsasanay: Hindi
Plano sa pagpapaunlad ng karir ng mga empleyado: Hindi

Mga karaniwang kahingian ng trabaho
Antas ng edukasyon: Mataas na paaralan
Sertipikasyon: Hindi kinakailangan
Literasi sa kompyuter: Di-kailangan
Panahon ng probasyon: Hindi
Opisyal na wika: Wikang Malay
Kaalaman sa wikang banyaga: Di-kailangan
Lisensiya sa pagmamaneho: Kinakailangan
Karanasan sa trabaho: Epekto sa suweldo - Mababa

Uri ng trabaho:
Full-Time na Trabaho
Part-Time na Trabaho
Pansamantalang Trabaho
Pana-panahong trabaho
Panggabi
Kontraktuwal na Pag-eempleo
Freelance na Trabaho
Sektor ng Industriya: mga trabaho sa transportasyon at paglalakbay

Oras ng trabaho at bayad na pag-leave
Mga araw ng trabaho: Lunes - Biyernes
Oras ng trabaho kada linggo: 40
Labis na oras ng trabaho: Di-karaniwan
Bayad na mga araw ng bakasyon: 8 (Ang kontrata ay maaaring naiiba)
Bayad na mga pampublikong araw ng pahinga: 19
Tanghalian: Hindi
Pinakamahabang oras ng tanghalian: 30 minuto
Pleksibleng oras sa trabaho: Oo

Rate ng kawalan ng trabaho Malaysia - 4.6%
Edad ng pagreretiro Malaysia - 60

Alamin dito – suweldo para sa ibang mga okupasyon - Malaysia

Mga katulad na trabaho:

Drayber ng trak

Drayber ng Taxi

Drayber ng Bus

Drayber sa Pagdeliber

Drayber ng limo 

Suweldo - Drayber ng Uber: (1) Malaysia (2) Indonesia (3) Tsina


 

Suweldo - Malaysia: (1) Drayber ng Uber (2) Mensahero (3) Postman


Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -