Drayber ng Uber Pilipinas - Mga Trabaho at Suweldo, Paano magkatrabaho

Magkano ang sahod ng isang - Drayber ng Uber Pilipinas?
Paano magkatrabaho - Drayber ng Uber Pilipinas?
Ano ang mga karaniwang kinakailangan sa trabaho para sa trabahong ito?
Drayber ng Uber Pilipinas - Ano ang mga karaniwang kinakailangan o kwalipikasyon sa mga pag-post ng trabaho?

 


Ang pinakapopular na mga lungsod para magkatrabaho (o para matanggap sa trabaho) ay: Maynila (kabisera), Lungsod Quezon, Budta, Lungsod ng Dabaw, Lungsod ng Cebu, General Santos, Taguig

Sahod para sa trabaho: Drayber ng Uber Pilipinas - USD 343
Average na suweldo Pilipinas - USD 321
Ang mga suweldo ay binabayaran sa lokal na pera: PHP (Piso ng Pilipinas)

Ang epekto ng karanasan sa trabaho sa suweldo:
Batikan: + 7%
Gitnang-karir: + 4%
Trabahong entry-level: - 6%

 

Tsart: (1) Suweldo - Drayber ng Uber (2) Average na suweldo - Pilipinas


 

Tsart: (1) May karanasan (2) Gitnang-karir (3) Bagong-pasok


 

Suweldo - Drayber ng Uber: (1) Pilipinas (2) India (3) Thailand


 

Suweldo - Pilipinas: (1) Drayber ng Uber (2) Mensahero (3) Postman


 

Drayber ng Uber - Pilipinas: Mga buwis sa suweldo


Mga benepisyo ng mga empleyado
Plano ng pensiyon: Hindi
Segurong pangkalusugan: Hindi
Panloob at panlabas na mga kurso sa pagsasanay: Hindi
Plano sa pagpapaunlad ng karir ng mga empleyado: Hindi

Mga karaniwang kahingian ng trabaho
Antas ng edukasyon: Mataas na paaralan
Sertipikasyon: Hindi kinakailangan
Literasi sa kompyuter: Di-kailangan
Panahon ng probasyon: Hindi
Opisyal na wika: Filipino at Ingles
Kaalaman sa wikang banyaga: Di-kailangan
Lisensiya sa pagmamaneho: Kinakailangan
Karanasan sa trabaho: Epekto sa suweldo - Mababa

Uri ng trabaho:
Full-Time na Trabaho
Part-Time na Trabaho
Pansamantalang Trabaho
Pana-panahong trabaho
Panggabi
Kontraktuwal na Pag-eempleo
Freelance na Trabaho
Sektor ng Industriya: mga trabaho sa transportasyon at paglalakbay

Oras ng trabaho at bayad na pag-leave
Mga araw ng trabaho: Lunes - Biyernes
Oras ng trabaho kada linggo: 45 (kasama ang lunch break)
Labis na oras ng trabaho: Di-karaniwan
Bayad na mga araw ng bakasyon: 5 (Ang kontrata ay maaaring naiiba)
Bayad na mga pampublikong araw ng pahinga: 11
Tanghalian: Hindi
Pinakamahabang oras ng tanghalian: 1 oras
Pleksibleng oras sa trabaho: Oo

Mga payo sa paghahanap ng trabaho para sa mga dayuhan
Kailangan ba ang work permit / work visa? Kinakailangan
Kinakailangang antas ng kaalaman sa lokal na wika: Antas ng elementarya

Rate ng kawalan ng trabaho Pilipinas - 10.0%
Edad ng pagreretiro Pilipinas - 60-65

Alamin dito – suweldo para sa ibang mga okupasyon - Pilipinas


Mga katulad na trabaho:

Drayber ng trak

Drayber ng Taxi

Drayber ng Bus

Drayber sa Pagdeliber

Drayber ng limo
Terms & Conditions | Privacy Policy | Contact

Copyright © jobandsalaryabroad.com 2017 -